Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2

INDHOLDSFORTEGNELSE
 • Kapitel I Anvendelsesområde (artikel 1-2)
 • Kapitel II Definitioner (artikel 3-5)
 • Kapitel III Beskatning af indkomst (artikel 6-21)
 • Artikel 6. Indkomst af fast ejendom
 • Artikel 7. Fortjeneste ved forretningsvirksomhed
 • Artikel 8. Skibs- og luftfart
 • Artikel 9. Associerede foretagender
 • Artikel 10. Udbytter
 • Artikel 11. Renter
 • Artikel 12. Royalties
 • Artikel 13. Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande
 • Artikel 14. Frit erhverv
 • Artikel 15. Løn
 • Artikel 16. Bestyrelseshonorar
 • Artikel 17. Kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 18. Pensioner
 • Artikel 19. Offentlige hverv
 • Artikel 20. Studerende
 • Artikel 21. Indkomst, der ikke udtrykkeligt er omtalt
 • Kapitel IV Beskatning af formue (artikel 22)
 • Kapitel V Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning (artikel 23A og 23B)
 • Kapitel VI Særlige bestemmelser (artikel 24-28)
 • Kapitel VII Slutbestemmelser (artikel 29-30)
 • Argentina
 • Australien
 • Bangladesh
 • Belgien
 • Bermuda
 • Brasilien
 • Bulgarien
 • Canada
 • Caymanøerne
 • Chile
 • Cypern
 • De Britiske Jomfruøer
 • Egypten
 • England (og Nordirland):
 • Estland (Estonia)
 • EU
 • Filippinerne
 • Finland
 • Forbundsrepublikken Jugoslavien
 • Frankrig
 • Færøerne
 • Georgien
 • Gibraltar
 • Grækenland
 • Grønland
 • Guernsey
 • Holland
 • Hongkong
 • Indien
 • Indonesien
 • Iran
 • Irland
 • Island
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italien
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Jugoslavien
 • Kenya
 • Kina
 • Korea
 • Kroatien
 • Kuwait
 • Letland (Latvia)
 • Libanon
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Makedonien
 • Malaysia
 • Malta
 • Marokko
 • Mexico
 • Montenegro
 • Nederlandene
 • New Zealand
 • Norden
 • Øresundsforbindelsen
 • Nordisk bistandsaftale samt trækaftale
 • Forskudstræk i bopælsstaten artikel 3
 • Forskudsskat i arbejdsstaten
 • Forskudsskat erlagt i bopælsstat artikel 8 og 9
 • Overførsel af skat erlagt i et af de andre nordiske lande
 • Norge
 • Pakistan
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Rusland
 • San Marino
 • Schweiz
 • Serbien
 • Singapore
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • SNG-staterne
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Taipei
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tjekkiet
 • Trinidad og Tobago
 • Tunesien
 • Tyrkiet
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraine
 • Ungarn
 • USA
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zambia
 • Ægypten
 • Østrig
 • Organisationer hvor lønnen er objektiv skattefri
 • Organisationer, hvor skattelempelse gives med exemption - ny metode
 • Organisationer hvor skattelempelse gives med exemption - gammel metode eller særligt skal dokumenteres
 • Organisationer uden aftaler om skattelempelse, EU-forhold mv.
 • Forkortelser

 • ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.