TAX.DK - skat & afgift
23/7-2018 | Om tax.dk
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
Regler mv.
Den Juridiske Vejledning:
Ligningsvejledningen mv. (afsluttende udgaver):
Satser og procenter
2018 2017
Arbejdsmarkedsbidrag: 8%
Særlig pensionsopsparing: 0%
Kommuneskat inkl. kirkeskat (gennemsnit): 26,2%
Sundhedsbidrag: 1%
Bundskat: 11,15%
Topskat: 15%
Udligningsskat: 2%
Skatteloft: 52,02%
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst: 42%
Personfradrag: 46.000 kr.
Personfradrag <18 år: 34.500 kr.
Grænse topskat: 498.900 kr.
Grænse udligningsskatskat: 397.000 kr.
Grænse ejendomsværdiskat: 3.040.000 kr.
Ejendomsværdiskat under grænse: 1%
Ejendomsværdiskat over grænse: 3%
Aktieskat indtil 52.900 kr.: 27%
Aktieskat fra 52.900 kr.: 42%
Bundgrænse lønmodtagerfradrag: 6.100 kr.
Bagatelgrænse personalegodebeskatning: 6.100 kr.
Selskabsskat: 22%
Momssats (VAT): 25%
Grænse for momsregistrering (alm.): 50.000 kr.
Maksimal årlig afskrivning for driftsmidler og skibe: 25%
Grænse for straksafskrivning (småsaldigrænse): 13.500 kr.
Myndigheder
BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

Arkiv
SKAT går efter de handicappede...  
SKAT laver cirkusnumre...  
Advokat hugger hovedet af alvorligt syg klient...  
Skatteankestyrelsen har for travlt...  
Når SKAT træffer afgørelse...  
Skatteministeren under EU-tøflen...  
En beskidt eftertackling...  
Er de ansatte i SKAT dygtige nok?...  
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  
Landsskatteretten tvunget...  
 
Landsskatteretten tvunget...  
Færre får medhold i Landsskatteretten...  
 
 
Afskæring af klageadgang...  
 
 
 

,, SKAT kommer til at fremstå som en myndighed, der fifler med love og regler og grundlæggende principper for ordentlighed i forvaltningen. Det ser meget lidt rart ud

Borgmester Hans Toft i Politiken 6. juni 2016

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.