Til forside
tax.dk - skat og afgift
Skatteministeren afskærer adgangen til at klage over mangelfuld vejledning

Fremover er det Skat selv, der skal afgøre, om reglerne er overholdt, når der klages over mangelfuld vejledning mv. hos Skat. Skatteministeren har således afskåret adgangen til at klage til skatteministeriet.1)


1) Jfr. bekendtgørelse 409/2007 § 1. Se hertil også SKM2009.154.SKAT.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.