Til forside TAX.DK - skat & afgift
En aktiesparekonto kan ruinere dig

,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 5/11-2023

Sparegris

En aktiesparekonto betragtes af mange som værende attraktiv. Det skyldes, at aktiegevinster kun beskattes med 17%, hvor skatten ellers er på 27% eller 42%. Se hertil Aktiesparekonto.

Problemet med en aktiesparekonto er imidlertid, at beskatningen foretages efter lagerprincippet.1) Det betyder, at man beskattes af aktiernes værdistigning i løbet af året, uanset om man har solgt aktierne eller ej.

Stiger aktierne i løbet af året, er det selvfølgelig umiddelbart rart, men falder de herefter, vil man kunne risikere at skulle betale en skat, som er større end værdien af de aktier, man har.

Et eksempel kan illustrere:

I starten af indkomståret 2023 køber man aktier til sin aktiesparekonto for 10.000 kr. Umiddelbart før udløbet af året stiger værdien af aktierne til 300.000 kr. for herefter et par dage inde i det nye år at falde til 15.000 kr.

I indkomståret 2023 skal man beskattes af en gevinst på 300.000 kr. - 10.000 kr. = 290.000 kr. Skatten udgør herefter 17% af 290.000 kr. eller 49.300 kr. Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Hans Chr. Spies er uddannet advokat og har i en årrække forsket og undervist på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktør på TAX.DK siden 1998. Har ført en række principielle sager ved Landsskatteretten og de almindelige domstole.
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.