Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Omkostningsgodtgørelse til selskaber

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 21/12-2016

Fra 1. januar 2017 kan anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskaber igen få omkostningsgodtgørelse, når der klages over en afgørelse fra SKAT.1)

Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.


1) Jf. L 28 § 1, nr. 8, vedtaget af Folketinget den 15. december 2016.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.