Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Færre får medhold i Landsskatteretten, i takt med at sagsbehandlingstiden skæres ned

I løbet af en periode på 8 år har Landsskatteretten skåret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned med cirka 5 måneder. Mens en indkomstskattesag i gennemsnit blev færdigbehandlet på 13,6 måneder i 2004, er sagsbehandlingstiden reduceret til 8,4 måneder i 2012.1) Et fald på 38%.

Til gengæld får skatteyderne sjældnere medhold i Landsskatteretten. Andelen af sager, i hvilke skatteyderne får helt eller delvist medhold, er således faldet, i takt med at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er skåret ned. Mens der i 2004 blev givet skatteyderne helt eller delvist medhold i 39% af sagerne, blev der kun givet skatteyderne helt eller delvist medhold i 29,5% af sagerne i 2012. Et fald på 24%.


1) Oplysningerne stammer fra Landsskatterettens Årsrapport 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Sagsbehandlingstiden er korrigeret for berostillelser. Dette gælder dog muligvis ikke for året 2004.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.