Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

Begreber

Nedenfor er nogle begreber, som anvendes i vejledningen, kort beskrevet.

MomsI loven er der brugt ordet afgift, men i denne vejledning er der brugt ordet moms alle de steder, hvor der kun er tale om moms, og afgift de steder, hvor også andre afgifter indgår.

Udgående moms - salgsmomsHerved forstås:

  • moms af virksomhedens leverancer, salg mv. af varer og momspligtige ydelser (salgsmoms) tillagt
  • moms af virksomhedens varekøb mv. i andre EU-lande (erhvervelsesmoms), fraførsler fra afgiftsoplag mv. samt betalingspligtige køb.

Indgående moms - købsmomsVed indgående moms forstås moms af de indkøb af varer og ydelser, som virksomheden kan fratrække, dvs:

  • moms af virksomhedens indkøb af varer og momspligtige ydelser her i landet (indenlandsk købsmoms)
  • moms, som virksomheden har beregnet af varekøb mv. i andre EU-lande (erhvervelsesmoms)
  • moms af varer, som virksomheden har indført fra steder uden for EU (importmoms)

Fælles er, at der er tale om indkøb til brug i virksomheden.

I denne vejledning er begrebet udgående moms erstattet med salgsmoms, og begrebet indgående moms med købsmoms.

Udtrykket købsmoms kan dog efterhånden bruges i to forskellige betydninger. Dels i den generelle betydning moms af virksomhedens indkøb mv. Dels i den oprindelige betydning virksomhedens fradragsberettigede købsmoms (indgående moms). Det fremgår af sammenhængen, i hvilken betydning udtrykket anvendes i vejledningen. Især i forbindelse med beskrivelsen af reglerne for virksomhedens regnskab samt angivelse og betaling af moms til SKAT anvendes udtrykket i betydningen fradragsberettiget købsmoms (indgående moms).

MomstilsvarHerved forstås forskellen mellem salgsmoms og købsmoms (i betydningen fradragsberettiget købsmoms).

AfgiftstilsvarHerved forstås det beløb, som virksomheden skal indbetale eller have udbetalt. Beløbet fremkommer ved fra momstilsvaret at fratrække godtgørelse for olie, el, gas, kul, CO2-afgift og vandafgift.

Der henvises i øvrigt til Den juridiske Vejledning, afsnit A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret og afsnit D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.