Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse >>

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv. i Momsvejledning 2012-2

C- eller SKM-nr.

Afsnit

 

 

C-218/10

D.A.6.2.6.8

C-436/10

J.1.1.8

C-520/10

D.A.4.1.2, D.A.4.2.3 Formidlingsydelser og D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML § 21 c, stk. 1 og 4

C-80/11 og C-142/11

J.1.1

C-153/11

J.1.2.1

C-294/11

D.A.12.1.2

 

 

SKM2012.31.ØLR

D.A.8.1.1.6.4.5

SKM2012.43.SR

D.A.4.5.3

SKM2012.50.SR

J.2.1.2, J.3.1.3

SKM2012.55.SR

D.A.17.4.2

SKM2012.62.SR

D.A.5.5.2

SKM2012.63.SR

J.3.1.1

SKM2012.64.SR

D.A.6.2.3.3

SKM2012.125.SR

J.1.1.8

SKM2012.131.LSR

J.1.1.9

SKM2012.155.SKAT

D.A.5.1.5

SKM2012.161.BR

D.A.3.1.4.3

SKM2012.169.BR

D.A.6.2.6.8

SKM2012.173.BR

A.B.5.2 og A.B.5.3.5 Konkrete differencer og regnskabsmaterialets bortkomst

SKM2012.188.SR

D.A.5.8.4.1.2

SKM2012.189.SR

J.2.1.1

SKM2012.191.SR

D.A.17.4.2

SKM2012.197.BR

D.A.7.2.5

SKM2012.202.VLR

D.A.8.1.1.10.2

SKM2012.223.LSR

D.A.4.1.3 og D.A.6.1.3 Salg her i landet ML § 14, stk. 1, nr. 1

SKM2012.242.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.263.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.264.SR

D.A.5.22.2

SKM2012.265.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.287.LSR

D.A.14.5.5

SKM2012.288.LSR

D.A.5.11.9.2

SKM2012.297.SKAT

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.298.SKAT

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.299.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.310.LSR

D.A.8.1.1.3.3

SKM2012.315.SR

D.A.5.22.2

SKM2012.316.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.318.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.319.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.324.SR

D.A.5.6.2 og D.A.5.15.2 Betingelser for momsfritagelse

SKM2012.327.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.328.SR

D.A.8.1.1.7.5.2

SKM2012.330.SR

D.A.4.5.3

SKM2012.331.SR

D.A.5.9.3

SKM2012.333.LSR

J.1.1.7 og J.2.1.1

SKM2012.338.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.339.LSR

J.1.1.9

SKM2012.341.LSR

D.A.5.1.2

SKM2012.367.LSR

J.2.1.2

SKM2012.368.LSR

J.2.1.2

SKM2012.380.LSR

D.A.7.2.3 og D.A.8.1.1.6.2 Kort om tab på debitorer

SKM2012.381.LSR

D.A.4.1.2

SKM2012.388.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2012.392.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.393.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.394.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.395.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2012.397.SR

D.A.5.2.2.3

SKM2012.402.SR

D.A.3.1.4.2.1 og D.A.5.22.2 Betingelser for momsfritagelse af salg af driftsmidler

SKM2012.406.SR

J.3.1.7

SKM2012.416.SR

D.A.5.9.5

 

 

 

 

 

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.