Til forside
tax.dk - skat og afgift
Arbejde langt fra bopælen (oversigt)

Såfremt man arbejder langt fra sin bopæl, kan man under visse omstændigheder få en række særlige fradrag og være berettiget til at modtage skattefri godtgørelser.

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse

Hvad enten man skal befordre sig til et fast eller et midlertidigt arbejdssted, vil man altid være berettiget til at tage et sædvanligt befordringsfradrag. Dette gælder, ligegyldigt hvor langt der er til arbejdsstedet. Ved lange afstande vil bevisbyrden for at transporten er foretaget dog blive skærpet. Se hertil Befordringsfradrag.

Er der tale om et midlertidigt arbejdssted eller et nyt arbejdssted, vil man alternativt i de første 60 dage være berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver.1) Se hertil Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Skattefri rejsegodtgørelse, fradrag for rejseudgifter og fradrag for dobbelt husførelse

Såfremt man arbejder på et midlertidigt arbejdssted, er der mulighed for at fradrage Rejseudgifter. Alternativt vil en lønmodtager kunne få udbetalt Skattefri rejsegodtgørelse.

Arbejder man på et midlertidigt arbejdssted, er der også mulighed for at få fradrag for udgifter til dobbelt husførelse. Se hertil Dobbelt husførelse.


1) Jf. ligningslovens § 9 B, litra a.

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.