Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.18.6. Generelle tilladelser

Told- og skatteforvaltningen modtager løbende ansøgninger om tilladelse til skattefri aktieombytning fra aktionærer i selskaber, hvor der er et meget stort antal aktionærer. For at undgå individuel behandling af et stort antal identiske sager, tager told- og skatteforvaltningen, generelt stilling til, hvorvidt betingelserne for tilladelse til skattefri aktieombytning er opfyldt. Typisk anmodes der i disse sager om, at tilladelse gives uden det almindeligt anvendte anmeldelsesvilkår. Dette skyldes, at der ofte er tale om børsnoterede selskaber, hvor det ikke giver mening at pålægge den enkelte aktionær at foretage anmeldelse af ændringer i en koncern, der kan være meget stor, og hvor den enkelte aktionærs indflydelse typisk vil være ganske beskeden.

Det er valgfrit at udnytte den generelle tilladelse. Såfremt en aktionær ønsker, at en aktieombytning skal betragtes som en skattepligtig afståelse, skal aktionæren blot selvangive afståelsen.

I 1999 er der givet generel tilladelse til følgende:
ABB AB, Sverige og ABB AG, Schweiz - ABB Ltd, Schweiz
Astra AB - Zenica group Plc.
Citycorp - Citigroup Inc.

I 2000 er der givet generel tilladelse til følgende:
Merita Abp - Nordbanken Holding AB
Ratin A/S - Rentokil Initial Plc
Unidanmark A/S - Nordic Baltic Holding AB
Mannesmann AG - Vodafone Air Touch Plc
Hoogovens N.V. - Corus Group Plc.
Stora Kopparsberg Berslag AB - Stora Enso Oyj
Cell Network AB med aktier i Mandator AB
Real Danmark A/S med aktier i Danske Bank A/S
America Online Inc. og Time Warner Inc. med aktier i AOL Time Warner Inc.
Corebit A/S med aktier i Icon Medialab International AB
Glaxo Welcome plc. og SmithKline Beecham plc. med aktier i GlaxoSmithKline plc.

I 2001 er der givet generel tilladelse til følgende:
SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA, SAS Sverige AB med aktier i SAS AB

I 2002 er der givet generel tilladelse til følgende:
Egnsbank Fyn A/S med aktier i Sydbank A/S

I 2003 er der givet generel tilladelse til følgende:
Plantagen Norden AB med aktier i Plantasjen Norden AS
Rolls-Royce plc. med aktier/tegningsretter i Rolls-Royce Group plc.
Navision A/S med aktier i Microsoft Corporation, jf. SKM2003.481.TSS

I 2004 er der givet generel tilladelse til følgende:
NEG Micon A/S med aktier i Vestas Wind Systems A/S, jf. SKM2004.37.TSS
Amersham plc. med aktier i General Electric Co., jf. SKM2004.75.TSS
Aventis S.A Subjektiv skattepligt. med aktier i Sanofi-Synthelabo S.A Subjektiv skattepligt., jf. SKM2004.350.TSS

I 2005 er der givet generel tilladelse til følgende:
Københavns Fondsbørs A/S med aktier i OMX AB, jf. SKM2005.227.TSS
Rentokil Initial Plc. med aktier i et nystiftet selskab, jf. SKM2005.283.TSS

I 2006 er der givet generel tilladelse til følgende:
Aarhus United A/S med aktier i Aarhus Karlshamns AB, jf. SKM2006.318.TSS
Potagua FLS A/S med aktier i FLSmidth & Co. A/S, jf. SKM2006.329.SKAT
Tritel Media AB med aktier i Europe Vision Plc, jf. SKM2006.446.SKAT
Intentia International AB med aktier i Lawson Software Inc., jf. SKM2007.5.SKAT

I 2007 er der givet generel tilladelse til følgende:
Guidant Corporation med aktier i Boston Scientific Corporation, jf. SKM2007.529.SKAT
Keops A/S med aktier i det islandske selskab, Fasteignafélagid Stoðir hf. , jf. SKM2007.532.SKAT
Carl Bro A/S med aktier i det hollandske børsnoterede selskab Grontmij NV., jf. SKM2007.582.SKAT
Altinex ASA med aktier i NORECO ASA., jf. SKM2007.654.SKAT
Gilette Co. med aktier i det amerikanske børsnoterede selskab Procter & Gamble Co., jf. SKM2007.706.SKAT
Royal Dutch Petroleum med aktier i det britiske selskab Royal Dutch Shell Plc., jf. SKM2007.718.SKAT

I 2008 er der givet generel tilladelse til følgende:
SKAT har givet tilladelse til to skattefri aktieombytninger af aktier i GASA GROUP A/S. Ved den første ombytning havde 91 aktionærer i GASA GROUP A/S forpligtet sig til at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S til aktier i GASA GROUP HOLDING A/S. Ved den anden aktieombytning planlægges de resterende ca. 500 aktionærer i GASA GROUP A/S tilbudt at foretage en skattefri aktieombytning. Aktionærerne kan i begge aktieombytninger skattefrit ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP HOLDING A/S, jf. SKM2008.65.SKAT.
SKAT har givet tilladelse til succession for de danske aktionærer i Fasteignafélagið Stoðir hf. i forbindelse med omstrukturering (grenspaltning og efterfølgende aktieombytning) efter islandske regler, jf. SKM2008.203.SKAT.

I 2009 er der givet generel tilladelse til følgende:
SKAT har givet tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i Renewagy A/S. Aktionærerne kan skattefrit ombytte deres aktier i Renewagy A/S med aktier i det tyske børsnoterede selskab Colexon Energy AG. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af aktionærer i Renewagy A/S, der er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. SKM2009.306.SKAT.

Da der er givet en samlet tilladelse for alle selskabernes aktionærer, skal de enkelte aktionærer ikke selvstændigt søge om tilladelse til skattefri aktieombytning.

Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de objektive krav i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 (tidligere § 13) er opfyldt. Endvidere skønnes formålet med aktieombytningen ikke at være skatteunddragelse eller -undgåelse.

I følgende tilfælde er det vurderet, at betingelserne for at opnå tilladelse til en skattefri aktieombytning ikke er opfyldt:
Hoechst AG med aktier i Rhone-Poulenc SA (Aventis SA)
Six Continents Plc med aktier i Mitchells Butlers Plc og Intercontinental Hotel Group Plc, jf. SKM2004.74.TSS.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.