Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvornår betragtes en vare som et samlerobjekt? Kan brugtmomsordningen anvendes på veteranbiler?

D.A.18.3.4 Begrebet "samlerobjekter" ML § 69, stk. 5

Indhold

Dette afsnit handler om definitionen af begrebet "samlerobjekter", som kan omfattes af brugtmomsordningen, hvis momsen ved indkøbet/indførslen er beregnet efter de særlige regler om reduceret momsgrundlag i ML (momsloven) § 30, stk. 3, og momsen ikke er fratrukket. Se ML (momsloven) § 69, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: "Samlerobjekter"
 • Særligt om veteranbiler mv.
 • Eksempler på varer, der ikke er "samlerobjekter".

Definition: "Samlerobjekter"

Følgende varer er omfattet af definitionen "samlerobjekter":

1)   Frimærker og lignende, der hører under [KN-kode 97 04] i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen. Herunder stempelmærker, postmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede, forudsat de ikke er eller bliver gangbare.
2)   Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter, herunder veteranbiler under [KN-kode 97 05].

Listen er udtømmende. Se ML (momsloven) § 69, stk. 5.

Eventuelle samlinger, der ikke er omfattet af definitionen af "samlerobjekter", kan være omfattet af begrebet "brugte varer" og kan af den grund omfattes af brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.3.1 Lovgrundlag.

Se også

For en uddybning af KN-97 04 og 97-05, se Toldtariffens [kapitel 97].

Særligt om veteranbiler mv.

Det fremgår af de forklarende bemærkninger til KN-97 05 i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen at denne position også omfatter veteranbiler, dvs. motorkøretøjer, der opfylder følgende kriterier:

a)   Motorkøretøjet er i original stand, som er uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.
b)   Motorkøretøjet er mere end 30 år gammelt
c)   Motorkøretøjet er af en model eller type, som ikke længere produceres.
d)   Motorkøretøjet illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling.
e)   Motorkøretøjet besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling.

Ad d) Motorkøretøjet illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling 

Motorkøretøjer er ikke omfattet af position KN 97-05, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjet ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller belyser en periode i denne udvikling. Køretøjet anses da ikke for at have historisk eller etnografisk værdi.

Ad e) Motorkøretøjet besidder de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling

For at et motorkøretøj kan anses for at besidde de fornødne egenskaber for at indgå i en samling skal det:

 • Besidde en vis sjældenhedsværdi.
 • Normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål.
 • Være genstand for en specialiseret handel, der finder sted udenfor den normale omsætning
 • Have en betydelig værdi.

Se pkt. 1. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Ifølge de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur betragtes følgende også som samlerobjekter af historisk værdi:

 • Motorkøretøjer, der - uanset fremstillingsåret - beviseligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed
 • Væddeløbskøretøjer, der beviseligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

Se pkt. 2. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Genstande, der anvendes som dele eller tilbehør til ovenstående motorkøretøjer er også omfattet af KN-kode 97 05, hvis de i sig selv er samlerobjekter. Det gælder uanset, om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer. Som bevis for dette kan fremlægges leksika, fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter. Se pkt. 3. i de forklarende bemærkninger til position 97 05 i den kombinerede nomenklatur.

Bemærk

Ovenstående gælder også for motorcykler (med de fornødne tillempninger).

Eksempler på varer, der ikke er "samlerobjekter"

Følgende eksempler på varer (ikke udtømmende) er ikke "samlerobjekter":

 • Efterligninger (kopier) af originalmodeller.
 • Nye ubrugte Danmøntkort. Salget af disse er momsfritaget i henhold til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra d. Det gælder uanset, at salget sker til samlerbrug til en pris, der ligger over kortets betalingsværdi med tillæg af sædvanlige ekspeditionsgebyrer. Se TfS 1999, 694.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.