Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.7.7.1 Grønland - DBO'ens baggrund, formål og historik

Historikskema

Indhold

Indgåelsesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

Nr. og dato

Ikrafttrædelse

Bemærkninger

DBO

18.10.1979

-

BEK nr. 475 af 21.11.1979

Virkning fra 01.01.1980

Tillægsaftale vedr. artikel 13, 18, 21, 25 og bistandsaftale

15.06.1983

- -

BKI nr. 449 af 09.08.1984

Virkning:

Artikel 1,2,3,5,8 og 9 fra 01.07.1983

Artikel 6 og 7 fra 01.01.1985

Artikel 4 fra 01.01.1980

Aftale om bistand i skattesager

28.06.1985

- -

BEK nr. 37 af 20.01.1986

Aftale efter punkt 20 i DBO af 18.10.1979

Tillægsaftale vedr. artikel 2 og 5 samt ny artikel 21 A om kulbrinte-aktiviteter

26.11.1986

- -

BKI nr. 186 af 24.03.1987

Virkning fra 01.01.1987

Tillægsaftale vedr. ny artikel 24 B om statsejede A/S og ApS

21.08.1990

- -

BKI nr. 801 af 26.11.1990

Virkning fra 01.01.1990

Aftale i.h.t. artikel 24 vedr.

Pension og dagpenge og rejsegodtgørelse til offentlige ansatte

21.08.1990

- -

BKI nr. 800 af 26.11.1990

21.08.1990

Virkning fra 01.01.1990

Senest ændret ved lov nr. 1227 af 18.12.2012, bilag 3

Aftale om beskatning af Royal Greenlands aktiviteter i Danmark

19.12.1990

- -

BEK nr. 114 af 14.02.1991

Virkning fra 01.01.1990

I.h.t. tillægsaftale af 21.08.1990 (BKI nr. 801 af 26.11.1990)

Ændret ved aftale af 14. juni 2001 (BEK nr. 1217 af 09.12.2002)

Aftale om beskatning af Kalaallit Niuerfiat's aktiviteter i Danmark

04.12.1992

- -

BKI nr. 936 af 07.12.1993

Virkning fra 01.01.1993

I.h.t. tillægsaftale af 21.08.1990 (BKI nr. 801 af 26.11.1990)

Aftale om beskatning af TELE Attaveqaatit's aktiviteter i Danmark

06.12.1993

- -

BEK nr. 106 af 07.02.1994

Virkning fra 01.01.1994

I.h.t. tillægsaftale af 21.08.1990 (BKI nr. 801 af 26.11.1990)

Aftale vedr. artikel 15

18.08.1995

- -

BEK nr. 816 af 17.10.1995

Virkning fra 01.01.1996

I.h.t. DBO artikel 24

Tillægsaftale vedr. artikel 15

17.11.1995

L 134 af 13.12.1995 Lov nr. 227 af 27.03.1996

BEK nr. 247 af 29.03.1996

Virkning fra 01.01.1996

Ændret ved lov nr. 1332 af 19.12.2008, se artikel 4.

To tillægsaftaler vedr.

1) artikel 10 (udbytte) og artikel 16 (bestyrelseshonorar)

og

2) dagpenge og rejsegodtgørelse til offentligt ansatte

31.08.1997

L 96 af 20.11.1997 Lov nr. 1103 af 29.12.1997

BEK nr. 152 af 23.02.1998

29.12.1997

Virkning fra

1) 31.08.1997  og

2)  01.10.1999

2) er ændret ved lov nr. 1227 af 18.12.2012, bilag 3

Tillægsaftale vedr. artikel 15

Arbejde om bord på fly i international trafik samt på danske og grønlandske skibe

05.11.1998

L 148 af 17.12.1998

Lov nr. 144 af 17.03.1999

BEK nr. 271 af 03.05.1999

17.03.1999

Virkning fra 01.01.1998

Tillægsaftale vedr. pensionsordninger

28.09.2000

L 70 af 01.11.2000

Lov nr. 1293 af 20.12.2000

BEK nr. 15 af 10.01.2001

20.12.2001

Virkning fra 01.01.2000

Senest ændret ved lov nr. 1227 af 18.12.2012, bilag 4

To tillægsaftaler vedr.

1) artikel 10 (udbytte) og

2) pensionsordninger

3) Ændring af aftale af 19.12.1990 om beskatning af Royal Greenlands aktiviteter i Danmark

12.06.2002

14.06.2001

L 15 af 02.10.2002

Lov nr. 970 af 04.12.2002

BEK nr. 1217 af 09.12.2002

04.12.2002

Virkning fra

1) 01.01.2003

2) 01.07.2002

3) 01.01.1990

1) er ændret ved lov nr. 1332 af 19.12.2008, se artikel 3

Tillægsaftale vedr. pensionsordninger

17.06.2004

L 30 af 07.10.2004

Lov nr. 1377 af 20.12.2004

BEK nr. 44 af 05.01.2005

20.12.2004

Virkning fra 01.01.2004

Senest ændret ved lov nr. 1227 af 18.12.2012, bilag 4

Tillægsaftale vedr. skibsbesætninger

19.06.2006

L 31 af 04.10.2006

Lov nr. 1575 af 20.12.2006

-

20.12.2006

Virkning fra 01.01.2006

Ændret ved lov nr. 1332 af 19.12.2008, se artikel 4

Tillægsaftale vedr.

Artikel 2, 5, 10, 15, 21 a, 22 og pensionsordninger

19.08.2008

L 19 af 08.10.2008

Lov nr. 1332 af 19.12.2008

-

19.12.2008

Virkning fra 01.01.2009

Fire tillægsaftaler vedr. ny artikel 17 a (Pension), artikel 25, beskatning og overførsel af pensionsordninger samt dagpenge og rejsegodtgørelse til offentligt ansatte

 20.02.2012

L 64 af 14.11.2012 Lov nr. 1227 af 18.12.2012

 -

 20.12.2012

Virkning: Aftale bilag 1 og 3: 01.01.2013. Aftale bilag 2: Fra og med indkomståret 2013. Aftale bilag 4: 01.01.2012.

Bekendtgørelse om administrativ aftale mellem Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i henhold til artikel 20 i overenskomst af 07.12.1989 mellem de nordiske land om bistand i skattesager

29.11.2016

BKI nr. 18 af 26/11/2018

 29.11.2018

Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 Gennemgang af aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti om den Multilaterale Aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

Bekendtgørelse af administrativ aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger

28.02.2019

   

BKI nr. 6 af 02.04.2019

28.02.2019

Virkning for oplysninger, der angår indkomståret 2018 og senere indkomstår.

Bemærk senere ændringer nedenfor.

Ændring af administrativ aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger

10.12.2020

   

SKM2021.508.SKTST

10.12.2020

Virkning for oplysninger, der angår indkomståret 2020 og senere indkomstår.

►Bemærk senere ændring nedenfor.◄

►Ændring af administrativ aftale af 28. februar 2019 mellem Danmark og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger, som ændret ved aftale af 10. december 2020 ◄

14.12.2021

   

SKM2022.34.SKTST

14.12.2021

►Virkning for oplysninger, der angår indkomståret 2021 og senere indkomstår.◄

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Ikke indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Grønland er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1 april 1995 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. juni 2011. Konventionen og ændringsprotokollen gælder dog ikke mellem Grønland, Danmark og Færøerne indbyrdes.  Se afsnit C.F.8.1.2.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention 

Bemærk

Medmindre andet er nævnt under omtalen af de enkelte DBO'er, omfatter udtrykket Danmark ikke Grønland.

Spørgsmål om grønlandsk beskatning kan rettes til:

Grønlands Repræsentation www.ghsdk.dk Strandgade 91, 1016 København K, telefon 3283 3800, Skattestyrelsen.

På Grønlands skattestyrelses hjemmeside www.aka.gl findes skattelovgivningen og forskellige vejledninger vedr. skat, indførselsafgifter m.v.

Se også

  • Skat Udland 1998, 75 om skattesystemet i Grønland
  • Skat Udland 1999, 259 om den dansk-grønlandske DBO
  • Skd. cirkulære nr. 40 af 23. januar 1980 (vejledning)
  • www.nanoq.gl om Grønlands selvstyre.
  • Kildeskattebekendtgørelsen kapitel 11 om kildeskat til Grønland
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.