Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.2.3 Tabel 3. Yderligere information

Indhold

Dette afsnit handler om udfyldelse af land for land-rapportens tabel 3.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysninger der er nødvendige for forståelsen af tabel 1 og 2.
  • Tabel 3.

Oplysninger der er nødvendige for forståelsen af tabel 1 og 2

I tabel 3 skal angives oplysninger, der er nødvendige for - eller som kan lette - forståelsen af oplysningerne givet i tabel 1 og 2.

Tabel 3 skal altid indeholde en beskrivelse af:

  • Kilden til oplysningerne i rapporten. Er der sket en ændring i kilden til oplysninger fra et år til et andet, skal baggrunden for ændringen og dens konsekvenser forklares.

  • Den forretningsmæssige aktivitet for de koncernenheder, hvor aktiviteten ikke er dækket af valgmulighederne i tabel 2, og der derfor er sat kryds i "Andet/Other".

Derudover kan der eksempelvis gives en beskrivelse af eventuelle forhold der bevirker, at der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, der gives i fællesdokumentationen, og de oplysninger der gives i land for land-rapporten.

OECD's vejledning om implementering af land for land-rapportering opdateres løbende med yderligere forhold som kan eller skal medtages i tabel 3.

Tabel 3

Tabel 3

 

Se også

Se også TPG kap. V og tilhørende annex III.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.