Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.2.2 Tabel 2. Liste over koncernselskaber i koncernen inkluderet i sammenlægningen pr. skattejurisdiktion

Indhold

Dette afsnit handler om udfyldelse af land for land-rapportens tabel 2.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke informationer skal med.
  • Tabel 2.

Hvilke informationer skal med

Tabel 2 skal indeholde identifikationsoplysninger for hvert enkelt koncernselskab (selskab, fond eller fast driftssted) i den multinationale koncern:

  • Navnet på selskabet, fonden eller det faste driftssted.
  • Identifikationsnummer (CVR-nr, TIN-nr. eller lignende).
  • Skattejurisdiktion (faste driftssteder anføres under den skattejurisdiktion, hvor det faste driftssted er beliggende. Navnet på selskabet, som det faste driftssted er en del af, skal noteres).
  • Indregistreringsjurisdiktion, hvis et koncernselskab er indregistreret eller organiseret i et andet land, end der hvor det er skattemæssigt hjemmehørende.
  • Den eller de primære forretningsmæssige aktiviteter.

Tabel 2

Tabel 2

 

Se også

Se også TPG kap. V og tilhørende annex III.

OECD's vejledning om implementering af land for land-rapportering. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.