Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.6.2.2.2 Bilaterale aftaler

Indhold

Dette afsnit handler om bilaterale aftaler, herunder de dobbeltbeskatningsaftaler Danmark har indgået med andre lande.  

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Oversigt over dobbeltbeskatningsaftaler
  • Oversigt over omfattede skatter og afgifter

Regelgrundlag

Danmark har indgået en række bilaterale aftaler for at undgå dobbeltbeskatning. Nogle af aftalerne indeholder også bestemmelser om gensidig bistand til inddrivelse af skatter.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsternes artikel 1 typisk sammenholdt med artikel 3, hvilke personer der er omfattet af bistandsbestemmelserne. Det er som hovedregel både fysiske og juridiske personer.

De omfattede skatter er normalt opregnet i dobbeltbeskatningsoverenskomsternes artikel 2. Da det danske skattesystem ændres løbende, vil de skatter, der er nævnt i overenskomsternes artikel 2, ikke altid være ajourførte. Nogle skatter kan være ophævet. Andre kan være kommet til. Nye skatter, der træder i stedet for en skat omfattet af aftalen, vil også typisk være omfattet af aftalen. Næsten alle bistandsaftaler omfatter renter og omkostninger, tillægsskat og bøder, som ikke har strafferetlig karakter. Det gælder dog for eksempel ikke Indien.

Spørgsmålet om forældelse er reguleret i den enkelte aftale. I de fleste aftaler er udgangspunktet, at forældelsesfristen i inddrivelsesstaten anvendes.

Bemærk

Ved inddrivelse efter dobbeltbeskatningsaftalerne indgået med Nederlandene og Tyskland gælder, at den danske forældelsesfrist skal anvendes. Forældelsesafbrydende tiltag foretaget i inddrivelsesstaten virker også forældelsesafbrydende i Danmark under forudsætning af, at tiltagene har tilsvarende virkning efter dansk ret.

Oversigt over dobbeltbeskatningsaftaler

Nedenfor findes en oversigt over de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået, deres implementering i dansk ret, samt hvilke bestemmelser der regulerer bistand til inddrivelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD’s modeloverenskomsts artikel 27, som omhandler bistand med opkrævning (i denne sammenhæng skal opkrævning forstås i betydningen inddrivelse) af skatter. Artikel 27 i OECD’s modeloverenskomst kan anvendes til støtte for fortolkningen af de enkelte bestemmelser i dobbeltskatningsaftalerne.

Belgien

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Belgien den 16. oktober 1969.

Se artikel 27, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971 afoverenskomst af 16. oktober 1969 med Belgien til undgåelse afdobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat, pkt. 48 i vejledning nr. 166 af 27. juni 1972 til den mellem Danmark og Belgien den 16. oktober 1969 indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. for så vidt angår indkomstskat og formueskat, og bekendtgørelse nr. 13 af 30. maj 2003 af Protokol af 27. september 1999 mellem Danmark og Belgien til ændring og supplering af overenskomst af 16. oktober 1969 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.2.6 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Belgien.

Estland

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Estland den 4. maj 1993.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 22 af 21. februar 1994 af Overenskomst af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.5.4 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Estland.

Filippinerne

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Filippinerne den 30. juni 1995.

Se artikel 27 i lov nr. 1099 af 20. december 1995 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.6.1 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Filippinerne.

Frankrig 

(Opsagt med virkning for krav efter den 31. december 2008. Se bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2008 af opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien)

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig den 8. februar 1957.

Se artikel 24 i bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958 af overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. og vejledning nr. 218 af 12. oktober 1960 til gennemførelse af den mellem Danmark og Frankrig den 8. februar 1957 afsluttede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.6.4 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig.

Ghana

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana den 20. marts 2014.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 14 af 15. december 2015 af overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Republikken Ghana til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter af indkomst og kapitalgevinster.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.7.3 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana.

Indien

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Inden den 8. marts 1989.

Se artikel 27 i bekendtgørelse nr. 118 af 10. november 1989 af overenskomst af 8. marts 1989mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.9.1 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Indien.

Israel

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Israel den 9. september 2009.

Se artikel 25 i bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 2012 af overenskomst af 9. september 2009 mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Israels regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.9.7 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Israel.

Japan

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Japan den 3. februar 1968. Se bekendtgørelse nr. 132 af 16. december 1968 af overenskomst af 3. februar 1968 med Japan til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat.

Ovenstående dobbeltbeskatningsoverenskomst blev ophævet med virkning fra 27. december 2018. Den 27. december 2018 trådte en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Japan i kraft.

Se artikel 26 i bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 2019 af overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Japan til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.10.2 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Japan.

Letland

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Letland den 10. december 1993.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 20 af 21. februar 1994 af Overenskomst af 10. december 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Letland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter, og bekendtgørelse nr. 31 af 15. maj 2000 af aftale mellem Danmark og Letland om gensidig administrativ bistand i skattesager.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.12.1 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Letland.

Litauen

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Litauen den 13. oktober 1993.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 21 af 21. februar 1994 af overenskomst af 13. oktober 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Litauen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter samt artikel 7 i bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 2004 af aftale mellem Danmark og Litauen om gensidig administrativ bistand i skattesager.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.12.5 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Litauen.

Luxembourg

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Luxembourg den 17. november 1980.

Se artikel 27 i bekendtgørelse nr. 95 af 23. september 1982 af overenskomst af 17. november 1980 med Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og vejledning nr. 74 af 28. april 1982 til den mellem Danmark og Luxembourg den 17. november 1980 indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.12.6 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Luxembourg.

Marokko

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Marokko den 8. maj 1984.

Se artikel 27 i bekendtgørelse nr. 77 af 15. august 1994 af Overenskomst af 8. maj 1984 mellem Kongeriget Marokko og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig administrativ bistand for så vidt angår skatter af indkomst og formue.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.13.5 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Marokko.

Nederlandene

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Nederlandene den 1. juli 1996.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 4 af 22. april 1998 af overenskomst af 1. juli 1996 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og formue.

Se bekendtgørelse nr. 13 af 10. maj 2012 af samarbejdsaftale mellem Danmark og Nederlandene om gensidig bistand i skattesager, der erstattede bekendtgørelse nr. 58 af 1. juli 1999 af samarbejdsaftale mellem Danmark og Holland om gensidig bistand i skattesager aftale af 22. februar 1999.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.14.1 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Nederlandene.

Sydafrika

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Sydafrika den 21. juni 1995.

Se artikel 27 i bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 1996 af overenskomst af 21. juni 1995 med Sydafrika til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.18.20 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Sydafrika.

Taipei/Taiwan

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Taipei/Taiwan den 30. august 2005.

Se artikel 24 i lov nr. 1184 af 12. december 2005 om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark samt bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december 2005 om ikrafttrædelse af lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.19.2 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Taipei/Taiwan.

Tyrkiet

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyrkiet den 30. maj 1991.

Se artikel 26 i bekendtgørelse nr. 129 af 14. december 1993 af Overenskomst af 30. maj 1991 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.19.11 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyrkiet.

Tyskland

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyskland den 22. november 1995.

Se artikel 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40 i bekendtgørelse nr. 158 af 6. december 1996 af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager.

Bemærk

For så vidt angår Tyskland er afgift af arv og gave, frigørelsesafgift, registreringsafgift, vægtafgift og afgift for ansvarsforsikring tillige omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.19.12 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyskland.

Uganda

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Uganda den 14. januar 2000.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2001 af Overenskomst af 14. januar 2000 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Uganda til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.20.1 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Uganda.

Ukraine

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ukraine den 5. marts 1996.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 116 af 3. oktober 1996 af Overenskomst af 5. marts 1996 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Ukraines Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.20.2 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ukraine.

USA

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA den 19. august 1999.

Se artikel 27 i bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000 af Overenskomst af 19. august 1999 mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Bemærk

I forhold til USA gælder det særlige, at i tilfælde, hvor den administrative byrde ved sagerne er ude af proportioner i forhold til den fordel, der opnås, kan den anmodede stat nægte at efterkomme anmodningen. Se artikel 27, stk. 12, litra b i bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000. Den administrative bistand kan ikke ydes mod fysiske personer, hvis skattekravet vedrører en skattepligtig periode, hvor den pågældende var statsborger i den stat, til hvilken anmodningen er rettet. Dette betyder, at der ikke kan ydes administrativ bistand for amerikanske statsborgere i USA eller danske statsborgere i Danmark. Se artikel 27, stk. 8, litra a i bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000. Det samme gælder i forhold til et selskab, et dødsbo eller en "trust", hvis skattekravet vedrører en skattepligtig periode, i hvilken skatteyderen oppebar sin status som en sådan enhed fra lovgivningen i den stat, der modtager anmodningen. Se artikel 27, stk. 8, litra b i bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.20.5 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA.

Venezuela

Danmark indgik dobbeltbeskatningsoverenskomst med Venezuela den 3. december 1998.

Se artikel 28 i bekendtgørelse nr. 34 af 4. december 2001 af Overenskomst af 3. december 1998 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Venezuelas Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.21.2 for mere om Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Venezuela.

Oversigt over omfattede skatter og afgifter

Herunder findes en oversigt over, hvilke skatter og afgifter som er omfattet af dobbeltbeskatningsaftalerne med de enkelte lande:

Lande \ skatter

Indkomstskat

Kommuneskat

Kulbrinteskat

Kirkeskat

Udbytteskat

Renteskat

Royaltyskat

Selskabsskat

Ejendomsskat

Ejendomsværdiskat

Pensionsafkastskat

Belgien

x

x

x

x

x

x

x

x

Estland

x

x

x

x

x

x

X

x

Filippinerne

x

x

x

x

Frankrig

x

x

x

x

x

x

X

Ghana

x

x

x

x

x

X

x

x

Holland

x

x

x

x

x

x

X

Indien

x

x

x

x

x

x

x

Island

Israel

x

x

x

x

x

X

x

x

Japan

x

x

x

x

x

 

X

x

x

x

x

Letland

x

x

x

x

x

x

X

x

x

Litauen

x

x

x

x

x

x

X

x

x

Luxembourg

x

x

x

x

x

x

x

x

Marokko

x

x

x

x

Sydafrika

x

x

x

x

Taiwan

x

x

Tyrkiet

x

x

x

x

x

x

x

x

Tyskland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uganda

x

x

x

x

Ukraine

x

x

x

USA

x

x

x

Venezuela

x

x

x

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.