Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.5 Kreditkøb

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er kreditkøb?
  • Udlæg ved kreditkøb.

Hvad er kreditkøb?

Kreditkøb er et køb, hvor der er aftalt henstand med betalingen af købesummen eller en del af denne. Varen overgives til køberen i forbindelse med aftalens indgåelse eller umiddelbart derefter, men inden købesummen forfalder helt eller delvist til betaling. Ejendomsretten overgår til køber straks ved aftalens indgåelse, hvis der er tale om speciesvare. Er der tale om en genusvare overgår ejendomsretten til køber, når der er foretaget bindende individualisering. Dette gælder uanset om der er tale om kontantkøb eller kreditkøb.

Udlæg ved kreditkøb

Hvis det solgte er en speciesvare, og...

Så...

køberen er skyldner

kan der hos køberen foretages udlæg i løsøret uden hensyn til sælgerens krav på betaling for det solgte, idet ejendomsretten går over til køber fra aftalens indgåelse.

sælgeren er skyldner

kan der ikke foretages udlæg i løsøret, idet køber er ejer af løsøret fra aftalens indgåelse. Der kan derimod foretages udlæg i den simple fordring, som sælger har mod køber.

Hvis det solgte er en genusvare, og...

Så...

køberen er skyldner

kan der ikke foretages udlæg i løsøret, idet køber ikke har købt en særligt udpeget vare men en vare efter art. Når sælger har foretaget bindende individualisering af løsøret, og/eller løsøret er afsendt til køber, kan der foretages udlæg i varen hos køber, idet ejendomsretten hermed er overgået til køber. Der kan dog foretages udlæg i købers (simple) fordring på en genusvare hos sælger.

sælgeren er skyldner

kan der foretages udlæg i løsøret, hvis der er tale om genusvarer, der ikke er bindende individualiseret til køber. Når der er sket bindende individualisering, kan der ikke længere foretages udlæg i varen, men derimod i sælgers (simple) fordring på købesummen hos køber.

Se også

Se også afsnit G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.2.2 om definitionen af species- og genusvarer, herunder betydningen af en bindende individualisering.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.