Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.5 Kreditkøb

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er kreditkøb?
  • Udlæg ved kreditkøb.

Hvad er kreditkøb?

Kreditkøb er et køb, hvor der er aftalt henstand med betalingen af købesummen eller en del af denne. Varen overgives til køberen i forbindelse med aftalens indgåelse eller umiddelbart derefter, men inden købesummen forfalder helt eller delvist til betaling. Ejendomsretten overgår til køber straks ved aftalens indgåelse, hvis der er tale om speciesvare. Er der tale om en genusvare overgår ejendomsretten til køber, når der er foretaget bindende individualisering. Dette gælder uanset om der er tale om kontantkøb eller kreditkøb.

Udlæg ved kreditkøb

Hvis det solgte er en speciesvare, og...

Så...

køberen er skyldner

kan der hos køberen foretages udlæg i løsøret uden hensyn til sælgerens krav på betaling for det solgte, idet ejendomsretten går over til køber fra aftalens indgåelse.

sælgeren er skyldner

kan der ikke foretages udlæg i løsøret, idet køber er ejer af løsøret fra aftalens indgåelse. Der kan derimod foretages udlæg i den simple fordring, som sælger har mod køber.

Hvis det solgte er en genusvare, og...

Så...

køberen er skyldner

kan der ikke foretages udlæg i løsøret, idet køber ikke har købt en særligt udpeget vare men en vare efter art. Når sælger har foretaget bindende individualisering af løsøret, og/eller løsøret er afsendt til køber, kan der foretages udlæg i varen hos køber, idet ejendomsretten hermed er overgået til køber. Der kan dog foretages udlæg i købers (simple) fordring på en genusvare hos sælger.

sælgeren er skyldner

kan der foretages udlæg i løsøret, hvis der er tale om genusvarer, der ikke er bindende individualiseret til køber. Når der er sket bindende individualisering, kan der ikke længere foretages udlæg i varen, men derimod i sælgers (simple) fordring på købesummen hos køber.

Se også

Se også afsnit G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.2.2 om definitionen af species- og genusvarer, herunder betydningen af en bindende individualisering.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.