Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.2.5 Frist for at træffe afgørelse om AEO-bevillinger

Som hovedregel skal afgørelser om AEO-status afgøres efter de almindelige frist regler for afgørelser, således som fastsat i EUTK artikel 22, stk. 3, 1. afsnit.

Heraf følger at toldmyndighederne skal træffe afgørelse inden for 120 dage, efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

I EUTK artikel 22, stk. 3, 3. afsnit fremgår, at SKAT kan forlænge fristen, hvis ansøgeren anmoder om forlængelse for at kunne foretage justeringer med henblik på, at betingelserne og kriterierne opfyldes.

Se afsnit A.A.7.8. Sagsbehandlingsfrister - Told Sagsbehandlingsfrister.

Hvis det ikke er muligt at træffe en afgørelse inden for de 120 dage, kan fristen for udstedelse af en AEO-bevilling forlænges med højest 60 dage. Virksomheden skal oplyses om fristens forlængelse og begrundelsen herfor.

Såfremt der er en verserende straffesag, der kan medføre tvivl om, hvorvidt den ansøgende virksomhed opfylder betingelsen om ikke at have begået alvorlige eller gentagene overtrædelser af told- og skattelovgivningen, skal fristen forlænges med det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne afslutte sagen. Se afsnit F.A.4.4 Kriterier for tildeling af AEO-status. om kriterier for AEO-status.

Se artikel 28 DF.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.