Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.2 Forskellige definitioner af øl omfattet af afgiften

Indhold

I dette afsnit defineres øl xogx andre gærede drikkevarer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Øl
  • Definition: Andre gærede drikkevarer

Definition: Øl

Ved øl forstås varer, som hører under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.

Øl er en alkoholholdig drikkevare, fremstillet ved gæring af en opløsning, tilberedt af maltet byg eller hvede, der koges i vand, sædvanligvis med humle. Der kan eventuelt anvendes en vis mængde ikke-maltet korn (fx majs og ris) til fremstilling af opløsningen. Tilsætning af humle giver en bitter og aromatisk smag og forlænger øllets holdbarhed. Øllet aromatiseres undertiden under gæringen med kirsebær eller andre stoffer.

Der tilsættes undertiden sukker, farvestoffer, karbondioxid eller andre stoffer til øllet.

Efter den anvendte gæringsproces fremstilles dels undergæret øl ved en lav temperatur med undergær, dels overgæret øl ved en højere temperatur med overgær.

Øl kan være lyst eller mørkt, sødt eller bittert, let eller stærkt. Det er almindeligvis emballeret i fade, flasker eller hermetisk lukkede dåser og kan forhandles under betegnelserne ale, stout (porter) osv.

Position 2203 omfatter også øl, der er kondenseret under vakuum til en femtedel eller en sjettedel af sit oprindelige volumen; øl af denne art har som regel et lavt alkoholindhold, men et stort indhold af maltekstrakt.

Alkoholfrie drikkevarer er ikke omfattet af definitionen øl i position 2203, på trods af at visse typer af alkoholfrie drikkevarer ofte kaldes øl.

Se også

Se også position 2203 i EU´s kombinerede nomenklatur.

Definition: Andre gærede drikkevarer

Ved andre gærede drikkevarer forstås varer, som hører under position 2206 i EU´s kombinerede nomenklatur, og som ikke er vin.

Se også

Se også position 2206 i EU´s kombinerede nomenklatur.

Bemærk

  • Begrebet øl vil i resten af afsnit E.A.3.3 Øl mv. dække over både øl, andre gærede drikkevarer og maltbaserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i det enkelte afsnit.
  • >Til og med 31. december 2017 var der en tillægsafgift på maltbaserede drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.).<
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.