Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.3.2 Forskellige definitioner af øl omfattet af afgiften

Indhold

I dette afsnit defineres øl, andre gærede drikkevarer og maltbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Øl
  • Definition: Andre gærede drikkevarer
  • Definition: Maltbaserede alkoholsodavand.

Definition: Øl

Ved øl forstås varer, som hører under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.

Øl er en alkoholholdig drikkevare, fremstillet ved gæring af en opløsning, tilberedt af maltet byg eller hvede, der koges i vand, sædvanligvis med humle. Der kan eventuelt anvendes en vis mængde ikke-maltet korn (fx majs og ris) til fremstilling af opløsningen. Tilsætning af humle giver en bitter og aromatisk smag og forlænger øllets holdbarhed. Øllet aromatiseres undertiden under gæringen med kirsebær eller andre stoffer.

Der tilsættes undertiden sukker, farvestoffer, karbondioxid eller andre stoffer til øllet.

Efter den anvendte gæringsproces fremstilles dels undergæret øl ved en lav temperatur med undergær, dels overgæret øl ved en højere temperatur med overgær.

Øl kan være lyst eller mørkt, sødt eller bittert, let eller stærkt. Det er almindeligvis emballeret i fade, flasker eller hermetisk lukkede dåser og kan forhandles under betegnelserne ale, stout (porter) osv.

Position 2203 omfatter også øl, der er kondenseret under vakuum til en femtedel eller en sjettedel af sit oprindelige volumen; øl af denne art har som regel et lavt alkoholindhold, men et stort indhold af maltekstrakt.

Alkoholfrie drikkevarer er ikke omfattet af definitionen øl i position 2203, på trods af at visse typer af alkoholfrie drikkevarer ofte kaldes øl.

Se også

Se også position 2203 i EU´s kombinerede nomenklatur.

Definition: Andre gærede drikkevarer

Ved andre gærede drikkevarer forstås varer, som hører under position 2206 i EU´s kombinerede nomenklatur, og som ikke er vin.

Se også

Se også position 2206 i EU´s kombinerede nomenklatur.

Definition: Maltbaserede alkoholsodavand

Maltbaseret alkoholsodavand defineres som et produkt, der hører under position 2206 i EU´s kombinerede nomenklatur, og som er en blanding af en maltbaseret drikkevare, som hører under position 2206 med et af følgende produkter:

  • Et produkt, som hører under position 2201 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand med og uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2202 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand tilsat smag med og uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2009 i EU´s kombinerede nomenklatur (frugt- eller grøntsagssaft).

Maltbaserede drikkevarer, som udelukkende er tilsat aromastoffer, anses ikke for at være alkoholsodavand.

Eksempel

Hvis et maltbaseret produkt, som hører under position 2206, tilsættes vand og kulsyre (position 2201), vil produktet opfylde de to betingelser for definition af en alkoholsodavand, dvs. at det er en blanding af en vare, som hører under 2206 og en vare, der hører under enten 2201, 2202 eller 2009. 

Den færdige blanding (maltprodukt, vand og kulsyre) vil herefter høre under position 2206.

Bemærk

Begrebet øl vil i resten af afsnit E.A.3.3 Øl mv. dække over både øl, andre gærede drikkevarer og maltbaserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i det enkelte afsnit.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.