Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Afgiftsberegning
 • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiften af vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand er:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

5,34 kr.

2

>6 - 15 %

11,61 kr.

3

>15 - 22 %

15,55 kr.

Se ØLVINAL § 3, stk. 2. *)

For mousserende varer, dvs. varer med et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader celsius, bliver der opkrævet en tillægsafgift på 3,35 kr. pr. liter. Se ØLVINAL § 3 A. *)

Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand er:

 • 7,13 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder
 • 11,50 kr. pr. liter, hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.

Se ØLVINAL § 3C. *)

Afgiftssatserne for vin og vinbaserede alkoholsodavand udgør fra og med 1. januar 2015 og i de kommende år:

Periode 1.1.2015 -
31.12 2017

Fra og med 
1.1.2018

Vare Afgiftssats i kr. pr. liter
Vin og frugtvin m.m. (>1,2 - 6 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 1 *)

5,34

5,63

Vin og frugtvin m.m. (> 6 - 15 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 2 *)

11,61

12,25

Vin og frugtvin m.m. (> 15 - 22 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 3 *)

15,55

16,40

Tillægsafgift af mousserende vin og frugtvin m.m., jf. ØLVINAL § 3 A *)

3,35

3,53

Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (10 pct. eller derunder), jf. ØLVINAL § 3 C, nr. 1 *)

7,13

7,52

Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (> 10 pct.), jf. ØLVINAL § 3 C, nr. 2 *)

11,50

12,13

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

Afgiftsberegning

Vinafgiften og tillægsafgiften for vinbaseret alkoholsodavand beregnes pr. liter færdigvare.

Eksempel

75 cl. fl. vin, 13 % vol

0,75 l x 11,61kr.

8,7075 kr.

Eksempel: Frugtvinsbaseret alkoholsodavand

Eksempel 
Frugtvinsbaseret alkoholsodavand: Flaske med 27,5 cl og 5,5% vol. alk. 

Vinafgift

 0,275 liter X 5,34 kr.

1,469 kr.

Tillægsafgift

 0,275 liter X 7,13 kr.

1,961 kr.

Afgift at betale i alt

3,43 kr.

 

Tidligere afgiftssatser

Afgiften for vin har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 31.12.2014:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

5,06 kr.

2

>6 - 15 %

11,01 kr.

3

>15 - 22 %

14,74 kr.

01.01.2012 - 31.12.2012:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

4,88 kr.

2

>6 - 15 %

10,62 kr.

3

>15 - 22 %

14,22 kr.

01.10.2011 - 31.12.2011:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

3,90 kr.

2

>6 - 15 %

6,87 kr.

3

>15 - 22 %

9,20 kr.

09.01.2005 - 30.09.2011:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

3,90 kr.

2

>6 - 15 %

6,14 kr.

3

>15 - 22 %

9,20 kr.

01.05.1997 - 08.01.2005:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

4,50 kr.

2

>6 - 15 %

7,05 kr.

3

>15 - 22 %.

10,55 kr.

Tillægsafgiften for mousserende varer har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 31.12.2014:

 • 3,17 kr. pr. liter.

01.01.2005 - 31.12.2012:

 •  3,06 kr. pr. liter.

Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 31.12.2014:

 • 1,2 - 10 pct. vol.     6,76 kr. pr. liter færdigvare
 • Over 10 pct. vol.     10,90 kr. pr. liter færdigvare.

01.01.2012 - 31.12.2012:

 • 1,2 - 10 pct. vol.     6,52 kr. pr. liter færdigvare
 • Over 10 pct. vol.     10,52 kr. pr. liter færdigvare.

01.10.2011 - 31.12.2011:

 • 1,2 - 10 pct. vol.     7,50 kr. pr. liter færdigvare
 • Over 10 pct. vol.     14,27 kr. pr. liter færdigvare.

01.08.2010 - 30.09.2011:

 • 1,2 - 10 pct. vol.     7,50 kr. pr. liter færdigvare
 • Over 10 pct. vol.     15.00 kr. pr. liter færdigvare.

01.06.2005 - 31.07.2010:

 • 1,2 - 10 pct. vol.     7,25 kr. pr. liter færdigvare
 • Over 10 pct. vol.     14,75 kr. pr. liter færdigvare.
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.