Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsberegning
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiften af vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand er >fra og med 1. januar 2015<:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

>5,34 kr.<

2

>6 - 15 %

>11,61 kr.<

3

>15 - 22 %

>15,55 kr.<

Se ØLVINAL § 3, stk. 2.

For mousserende varer, dvs. varer med et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader celsius, bliver der opkrævet en tillægsafgift på >3,35 kr.< pr. liter. Se ØLVINAL § 3 A.

>De aktuelle afgiftssatssatser, der gælder fra og med 1. januar 2015, fremgår af § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer samt af § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.<

>Indtil den 31. december 2017 var der en tillægsafgift på vinbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften er ophævet i henhold til § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. Disse drikkevarer er dog fortsat omfattet af afgiften på vin mv., hvis de har et ethanolindhold på over 1,2 pct. vol., dog højst 22 pct. vol.<

Bemærk

>Den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted den 1. januar 2018, er ophævet.<

Afgiftsberegning

Vinafgiften beregnes pr. liter færdigvare.

Eksempel

75 cl. fl. vin, 13 % vol.

0,75 l x 11,61 kr.

8,7075 kr.

27,5 cl. fl. frugtvinsbaseret alkoholsodavand, 5,5 % vol.

0,275 x 5,34 kr.

1,4685 kr.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften for vin har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 31.12.2014:

Afgiftsklasse

Ethanolindhold

Afgift pr. liter

1

>1,2 - 6 %

5,06 kr.

2

>6 - 15 %

11,01 kr.

3

>15 - 22 %

14,74 kr.

Tillægsafgiften for mousserende varer har tidligere udgjort:

01.01.2013 - 31.12.2014:

  • 3,17 kr. pr. liter.

Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand har tidligere udgjort:

x01.01.2015 - 31.12.2017x

  • x1,2 - 10 pct. vol.     7,13 kr. pr. liter færdigvarex
  • xOver 10 pct. vol.     11,50 kr. pr. liter færdigvare.x

01.01.2013 - 31.12.2014:

  • 1,2 - 10 pct. vol.     6,76 kr. pr. liter færdigvare
  • Over 10 pct. vol.     10,90 kr. pr. liter færdigvare.
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.