Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.4.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne for råstof- og dækningsafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af råstof- og dækningsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshavere
  • Varemodtagere
  • Registreringsblanket

Oplagshavere

Virksomheder, der med henblik på salg avler hassel- eller valnødder, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvis salget af nødder, ekskl. råstofafgift og moms, overstiger 10.000 kr. årligt. Se CHOAL § 19 b, stk. 1.

Reglerne for registrering som oplagshaver af råstofafgiftspligtige varer følger de generelle regler for registrering. Se afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering).

Eksempel

En virksomhed, der fra udlandet importerer jordnødder, som efter ristning og saltning sælges videre en gros til kunder i Danmark og udlandet, er ikke berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer efter CHOAL § 19, uden at afgiften berigtiges. Se SKM2013.482.SR.

Varemodtagere

Virksomheder, der indfører råstofafgiftspligtige varer fra udlandet, har pligt til at anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen som varemodtager. Se CHOAL § 19, stk. 2-4.

Virksomheder skal kun

  • lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen
  • indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer

hvis virksomhedens omsætning af råstofafgiftspligtige varer ekskl. afgifter overstiger 10.000 kr. årligt. Se CHOAL § 19, stk. 5.

Virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven som fremstillingsvirksomhed, kan indføre råstofafgiftspligtige varer uden afgift. Varerne skal tilskrives virksomhedens afgiftsregnskab. Se CHOAL § 20, stk. 1, nr. 1.

Virksomheder, der indfører dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, har pligt til at anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen som varemodtager. Se CHOAL § 22, stk. 2-3.

Reglerne for registrering af varemodtagere af chokoladeafgiftspligtige varer gælder tilsvarende for varemodtagere af råstof- og dækningsafgiftspligtige varer. Se afsnit E.A.2.3.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering som råstofafgiftspligtig oplagshaver eller varemodtager skal henholdsvis blanket nr. 29.028 og blanket 29.025 anvendes.

Ved anmeldelse til registrering som dækningsafgiftspligtig varemodtager anvendes blanket nr. 29.025.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.482.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede virksomheder at modtage jordnødder og andre afgiftspligtige varer omfattet af CHOAL § 19, uden at afgiften er berigtiget.

Bestemmelsen i CHOAL § 5
knytter sig udelukkende
til registrerede virksom-
heder (oplagshavere),
som er registreret for
chokolade- og sukker-
varer i CHOAL kap. 1.

En registreret varemodtager
har ikke adgang til at
modtage afgiftspligtige
varer fra udlandet eller fra
registrerede virksomheder (oplagshavere), uden at
afgiften berigtiges. 

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.