Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL § 22, stk. 1, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Varer omfattet af dækningsafgift
  • Afgiftssatser for dækningsafgift
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer.

Varer omfattet af dækningsafgift

Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele.

Eksempler: Dækningsafgiftspligtige varetyper

Følgende varetyper er eksempler på varer med afgiftspligtige bestanddele, der er tariferet under de toldtarifpositioner, som er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende

Pos. 1806

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere

Pos. 1901

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner, flager), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter

Pos. 1904

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater og lignende varer af mel eller stivelse

Pos. 1905

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks (Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten)

Pos. 2008

Konsum-is

Pos. 2105

Tilberedte fødevarer, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger

Pos. 2106

Drikkevarer, fx kakaomælk

Pos. 2202

Eksempler: Afgiftspligtige ingredienser

Følgende ingredienser er eksempler på chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele:

  • Kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade
  • Lakrids, tyggegummi,
  • Mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder
  • Masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner og ferskenkerner.

Eksempel: Dækningsafgiftspligtigt produkt

En virksomhed importerer ispinde som indeholder tyggegummi. Ispindene er omfattet af toldtariffens pos. 2105 (konsum-is), og er derfor ikke i sig selv chokolade- eller råstofafgiftspligtige. Ispindenes bestanddel af tyggegummiet er omfattet af chokoladeafgiften efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. >6<, og der skal derfor betales dækningsafgift af ispindenes indhold af tyggegummi.

Bemærk

Jordnøddemasse/-pasta er dog ikke omfattet af råstofafgiftspligten og dermed heller ikke af dækningsafgiftspligten. Se SKM2002.643.LSR.

Afgiftssatser for dækningsafgift

Dækningsafgiften betales ved indførslen eller modtagelse fra udlandet - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele. De aktuelle satser udgør >fra og med 1. januar 2018<:

Kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 

>2,90< kr. pr. kg

Behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 

>5,80< kr. pr. kg

>Andre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3<

>11,04 kr. pr. kg<

Andre sukkerholdige bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. >4<

>25,97 kr. pr. kg<

Andre sukkerfrie bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. >5<

>22,08 kr. pr. kg<

>Masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6.<

>11,04 kr. pr. kg<

 

xVirksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 22, stk. 9.x

>Bemærk<

>Fra og med 1. januar 2018 er afgiftssatserne på bestanddele af henholdsvis kokos og behandlede jordnødder nedsat, og der er indført særlige afgiftssatser på bestanddele af henholdsvis<

  • >andre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3, fordi råstofafgiften på andre nødder og kerner i CHOAL kap. 2 samtidig er nedsat <
  • >masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, fordi der i CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4, er indført en tilsvarende bestemmelse, hvortil knytter sig en reduceret afgift, jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, omfatter således kun bestanddele i form at masser omfattet af CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4.<

>I øvrigt omfatter bestemmelsen i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, ikke bestanddele i form af enten marcipan- og nougatmasse eller varer heraf.<

>Desuden er den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted 1. januar 2018, ophævet.<

>Dækningsafgiften på bestanddele af henholdsvis kokos, behandlede jordnødder, andre nødder og kerner samt masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1), 2), 3) og 6) ophæves fra og med 1. januar 2020, fordi råstofafgiften (kap 2) og afgiftspligten på andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer i CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4, ophæves.<

>Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.<

Tidligere afgiftssatser

xDækningsafgiften har tidligere udgjort:x

 

Periode

x1.1.2013 - 31.12.2014x 1.1 2015 - 31.12 2017
Vare xKr. pr. kgx Kr. pr. kg
Dækningsafgift, kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 *) x5,49x 5,79
Dækningsafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 *) x10,99x 11,59
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf, CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3 *) x24,61x 25,97
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4. x*)x x20,93x 22,08

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 for dækningsafgiftspligtige varer følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.643.LSR

Der skulle ikke opkræves dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af peanuts ringe med indhold af jordnøddemasse/pasta, da jordnøddemasse/pasta ikke var råstofafgiftspligtigt, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 5.

Fritagelsen af jordnødder er flyttet til CHOAL § 19, stk. 6.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.