Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL § 22, stk. 1, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Varer omfattet af dækningsafgift
  • Afgiftssatser for dækningsafgift
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer.

Varer omfattet af dækningsafgift

Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele.

Eksempler: Dækningsafgiftspligtige varetyper

Følgende varetyper er eksempler på varer med afgiftspligtige bestanddele, der er tariferet under de toldtarifpositioner, som er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende

Pos. 1806

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere

Pos. 1901

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner, flager), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter

Pos. 1904

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater og lignende varer af mel eller stivelse

Pos. 1905

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks (Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten)

Pos. 2008

Konsum-is

Pos. 2105

Tilberedte fødevarer, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger

Pos. 2106

Drikkevarer, fx kakaomælk

Pos. 2202

Eksempler: Afgiftspligtige ingredienser

Følgende ingredienser er eksempler på chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele:

  • Kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade
  • Lakrids, tyggegummi,
  • Mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder
  • Masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner og ferskenkerner.

Eksempel: Dækningsafgiftspligtigt produkt

En virksomhed importerer ispinde som indeholder tyggegummi. Ispindene er omfattet af toldtariffens pos. 2105 (konsum-is), og er derfor ikke i sig selv chokolade- eller råstofafgiftspligtige. Ispindenes bestanddel af tyggegummiet er omfattet af chokoladeafgiften efter CHOAL § 1, stk. 1, nr. 5, og der skal derfor betales dækningsafgift af ispindenes indhold af tyggegummi.

Bemærk

Jordnøddemasse/-pasta er dog ikke omfattet af råstofafgiftspligten og dermed heller ikke af dækningsafgiftspligten. Se SKM2002.643.LSR.

Afgiftssatser for dækningsafgift

Dækningsafgiften betales ved indførslen eller modtagelse fra udlandet - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele. De aktuelle satser udgør:

Kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 *)

5,79 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 *)

11,59 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3 *)

25,97 kr. pr. kg

Andre sukkerfrie bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4 *)

22,08 kr. pr. kg

*) De aktuelt gældende satser følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 22, stk. 9.

Afgiftssatser i de kommende år

Afgiftssatserne for dækningsafgiftspligtige varer udgør fra 1. januar 2015 og i de kommende år:

Periode

1.1 2015 - 31.12 2017

Fra og med 1.1 2018

Vare Kr. pr. kg

Kr. pr. kg

Dækningsafgift, kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 *) 5,79

6,11

Dækningsafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 *) 11,59

12,23

Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf, CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3 *) 25,97

27,39

Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4. 22,08

23,30

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 for dækningsafgiftspligtige varer følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

Tidligere afgiftssatser

Dækningsafgiften har tidligere udgjort:

1.1.2013-31.12.2014

Kokos

5,49 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder

10,99 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele

24,61 kr. pr. kg

Andre sukkerfrie bestanddele

20,93 kr. pr. kg

1.1.2012-31.12.2012

Kokos

5,30 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder

10,60 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele

23,75 kr. pr. kg

Andre sukkerfrie bestanddele

20,20 kr. pr. kg

1.1.2010-31.12.2011

Kokos

5,30 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder

10,60 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele

17,75 kr. pr. kg

Andre sukkerfrie bestanddele

14,20 kr. pr. kg

1.1.1998-31.12.2009

Kokos

4,25 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder

8,50 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele

14,20 kr. pr. kg

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.643.LSR

Der skulle ikke opkræves dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af peanuts ringe med indhold af jordnøddemasse/pasta, da jordnøddemasse/pasta ikke var råstofafgiftspligtigt, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 5.

Fritagelsen af jordnødder er flyttet til CHOAL § 19, stk. 6.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.