Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.4.2 Mandler, nødder, kerner og lignende (råstof) omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL §§ 19 og 19 a, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende
  • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer.

Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende

Det afgiftspligtige vareområde omfatter mandler, nødder, kerner og lignende, der avles i Danmark, eller indføres fra udlandet. Se CHOAL §§ 19, stk. 1 og 19 a, stk. 1.

De aktuelt gældende satser følger af >§ 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. <

Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Se CHOAL §§ 19, stk. 7 og 19 a, stk. 2.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter de nævnte varer i skemaet. Afgiftssatsen for de pågældende varer afhænger af varens forarbejdningsgrad.

Bemærk

I Danmark er det kun muligt at avle hassel- og valnødder til kommercielt brug.

Skema over det afgiftspligtige vareområde og afgiftssatser

Skemaet viser hvilke mandler, nødder, kerner og lignende, der er afgiftspligtige og de aktuelle afgiftssatser afhængig af varens forarbejdningsgrad. >Afgiftssatserne gælder fra og med 1. januar 2018 til og med 31. december 2019.<

Mandler, nødder og kerner

I skal *)

Uden skal

Ubehandlet

Afhindet,
skåret,
hakket
eller knust

Formalet til mel

Saltet eller ristet

Pastaer eller lignende

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg 

Akajounødder
Cashewnødder
Ankardianødder

Fri

0801

>14,57<

0801

>17,44<

1106

>17,44<

2008

>17,44<

2008

>17,44<

Kokosnødder

Fri

0801

>2,90<

0801

>2,90<

1106

>2,90<

2008

>2,90<

2008

>2,90<

Paranødder

Fri

0801

>9,71<

0801

>9,71<

1106

>9,71<

2008

>9,71<

2008

>9,71<

Hasselnødder

0802

>4,87<

0802

>9,71<

0802

>11,65<

1106

>11,65<

2008

>11,65<

2008

>11,65<

Mandler

0802

>7,33<

0802

>14,57<

0802

>17,44<

1106

>17,44<

2008

>17,44<

2008

>17,44<

Pekannødder
Pistacienødder
Valnødder

Fri

0802

>9,71<

0802

>9,71<

1106

>9,71<

2008

>9,71<

2008

>9,71<

Jordnødder

1202

>2,90<

1202

>4,87<

1202

>5,80<

Fri

2008

>5,80<

Fri

Abrikoskerner
Ferskenkerner

-

1212

>14,57<

1212

>17,44<

2008

>17,44<

2008

>17,44<

2008

>17,44<

Andet

Afgift i kr. pr. kg

Kakaobønner (pos. 1801)

>14,57< kr. pr. kg

Kakaoskaller og -affald (pos. 1802)

>9,71< kr. pr. kg

Restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner
(herunder ikke jordnødder) (pos. 2306),
medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

>9,71< kr. pr. kg

*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal.

Bemærk

  • Andre varer end de ovenfor nævnte er ikke omfattet af råstofafgiften. Dette gælder fx Macadamianødder, også selv om de er saltede og/eller ristede

  • >Fra og med 1. januar 2018 er afgiftssatserne på mandler, nødder, kerner og lignende (råstofafgiften) nedsat.

    Desuden er den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted 1. januar 2018, ophævet.

    Råstofafgiften ophæves helt med virkning fra og med 1. januar 2020.

    Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.<

Tidligere afgiftssatser 

Afgiften af mandler, nødder, kerner og lignende har tidligere udgjort:

 

xSats pr. kgx

xVareartx

x1.1.2013-31.12.2014 *)x

x1.1.2015-31.12.2017 *)x

xUbehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønnerx

x27,62 kr.x

x29,14 kr.x

xBehandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkernerx

x33,06 kr.x

x34,88 kr.x

xUbehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekernerx

x18,39 kr.x

x19,41 kr.x

xBehandlede hasselnøddekernerx

x22,07 kr.x

x23,29 kr.x

xMandler i skalx

x13,89 kr.x

x14,65 kr.x

xHasselnødder i skal og ubehandlede jordnødderx

x9,22 kr.x

x9,73 kr.x

xBehandlede jordnødderx

x10,99 kr.x

x11,59 kr.x

xUbehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skalx

x5,49 kr.x

x5,79 kr.x

  *) Bemærk at afgiftssatserne xfra og med 1. januar 2013 til og med 31. december 2017 xfor mandler, nødder, kerner og lignende følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.