Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden efter lov om konsum-is. Se ISAL § 4, stk. 1, § 5 a, stk. 1, og OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde afhænger af, om virksomheden er registreret som oplagshaver efter ISAL § 3, stk. 1, eller om virksomheden har foretaget anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 5.

Oplagshavers opgørelse

En oplagshaver opgør afgiften på grundlag af mængden af konsum-is, der i månedens løb er udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet. Til den afgiftspligtige udlevering medregnes også konsum-is, der er udtaget til virksomhedens eget brug eller udleveret gratis som gave mv. Se ISAL § 4, stk. 1.

Den afgiftspligtige mængde konsum-is opgøres ved opmåling af den fremstillede vare eller ved opmåling af de anvendte fryseformes rumindhold. Rumfanget opmåles i liter eller dele deraf.

Følgende ingredienser skal dog ikke regnes med til det afgiftspligtige rumfang:

  • Marmelade, syltetøj og lignende, der er anbragt i bunden af isbåde, og som er hærdet sammen med den ifyldte is.
  • Marmelade, syltetøj, gelé og forskellige slags frugter eller bær, der anvendes som pynt ved fremstilling af isdessert, eller som anbringes mellem kagemasse og ismasse og hærdes sammen med den færdige vare.

Den fulde vægt af chokolade- eller nougatovertræk  beskattes efter chokoladeafgiftsloven og kan holdes uden for opgørelsen ved beregning af den afgiftspligtige mængde konsum-is. Det gælder også de varer, der er tilsat overtrækket, hvis de er omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Varemodtagers opgørelse

For en erhvervsdrivende varemodtager, der har foretaget anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 5, indtræder afgiftspligten ved modtagelse og forfalder den 15. i den efterfølgende måned. Varemodtagere skal dog kun opgøre mængden og betale afgiften en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte al afgiftspligtig konsum-is, som virksomheden har modtaget i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned varen skal medregnes. Se ISAL § 5 a.

Afregning

Virksomheden skal angive og betale afgiftsbeløbet til SKAT senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se ISAL § 5, stk. 2 og § 5 a, stk. 1 og OPKL § 2, stk. 2.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.