Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for konsum-is og konsum-is-miks.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

For varer, der fra og med den 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 1

>6,98 kr.<

>5,58 kr.<

Konsum-is-miks, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 2 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is der kan fremstilles af konsum-is-miksen.

>6,98 kr.<

>5,58 kr.<

De aktuelt gældende satser følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012, som bl.a. er ændret ved lov nr. 789 af 28. juni 2013, >samt af § 4 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.<

Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml:

  • Glukose (druesukker, dextrose)
  • Fruktose (frugtsukker)
  • Sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  • Maltose
  • Laktose.

Listen er ikke udtømmende.

Produkter anses som sukkerfrie, hvis de højst indeholder 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Hvis der anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Som sukkerfri anses også produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

>Bemærk<

>Den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted den 1. januar 2018, er ophævet.<

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange varens rumindhold i liter med afgiftssatsen.

For konsum-is-miks skal den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde konsum-is (softice), der kan fremstilles af miksen.

Eksempler

Konsum-is (sukkerholdig):

2.500 liter sukkerholdig konsum-is. Der skal betales en afgiftssats på 6,98 kr. pr. liter. Dvs. 17.450 kr.

Konsum-is-miks (sukkerfri):

500 kg sukkerfri konsum-is-miks. Det forudsættes, at der kan fremstilles 1,65 liter softice pr. kg konsum-is-miks. Der skal betales en afgiftssats på 5,58 kr. pr. liter. 500 X 1,65 X 5,58 = 4.603,50 kr.

Dokumentationskrav

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne for at anvende satserne for sukkerfrie produkter. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se ISAL § 5 b. 

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatserne udgjorde i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 1

6,61 kr.

5,29 kr.

Konsum-is-miks, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 2

6,61 kr.

5,29 kr.

Afgiftssatserne udgjorde i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 1

6,38 kr.

5,10 kr.

Konsum-is-miks, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 2

6,38 kr.

5,10 kr.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.