Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for opgørelse af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom. Afsnittet redegør også for de særlige regler, der gælder for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage samt skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme. Endvidere beskrives reglerne for delsalg af en fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

Om opgørelse og beskatning af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom (C.H.2.1.9.1 Om opgørelse og beskatning af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom)

Bemærk

De særlige skattefritagelsesregler, der gælder for afståelse af parcelhuse, sommerhuse, anpartslejligheder mv. samt for afståelse af beviser til fx en andelsboligforening med brugsret til en beboelseslejlighed, er omtalt i afsnittet i afsnit (C.H.2.1.15 Reglerne for, hvornår fortjenesten ved salget af en ejerbolig er skattefri) om reglerne for, hvornår fortjenesten ved salget af en ejerbolig er skattefri.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.22 Eksempler på beregning af fortjenesten), der indeholder eksempler på beregning af fortjenesten.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.