Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.7 Frister for udvekslingen

►DAC3-ordningen

Under DAC3-ordningen er fristen for udveksling af en tilkendegivelse straks efter udstedelsen, ændringen eller fornyelsen af et grænseoverskridende forhåndstilsagn eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning (APA) og senest tre måneder efter udgangen af den halvdel af det kalenderår, hvor den pågældende tilkendegivelse er udstedt, ændret eller fornyet.

Ovenstående frist gælder for tilkendegivelser, der er udstedt, ændret eller fornyet den 1. januar 2023 eller senere. Fristen fremgår af DAC artikel 8a, stk. b, som er ændret ved artikel 1, nr. 7, litra a, i DAC7.

Forud for den 1. januar 2023 var fristen inden for tre måneder efter udgangen af den halvdel af det kalenderår, hvor tilkendegivelsen blev udstedt, ændret eller fornyet. Der var således intet krav om, at udvekslingen skulle ske straks.     

OECD-ordningen

Under OECD-ordningen er det aftalt, at udvekslingen skal ske så hurtigt som muligt og ikke senere end tre måneder efter, at den pågældende tilkendegivelse er blevet tilgængelig for den afsendende kompetente myndighed. Se OECD BEPS Action 5-rapporten pkt. 133. Det forudsættes, at landene tilrettelægger procedurer, der sikrer, at deres kompetente myndighed kommer i besiddelse af afgivne tilkendegivelser uden forsinkelse.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.