Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.3.1 Frivillige kreditorordninger sammenholdt med insolvensbehandling efter konkursloven

Indhold

Afsnittet sammenholder de frivillige kreditorordninger med konkurslovens insolvensbehandlingsformer. 

Afsnittet indeholder:

  • Insolvensbehandling efter konkursloven
  • Fordele ved en frivillig kreditorordning. 

Insolvensbehandling efter konkursloven

Konkursloven indeholder regler om henholdsvis rekonstruktion, konkurs og gældssanering. 

Disse former for insolvensbehandling er karakteriseret ved, at der kan sendes en begæring til skifteretten. Dette bevirker, at skifteretten som en offentlig instans har indsigt i og kontrol med den insolvensbehandling, der foretages. 

Øvrige karakteristika er, at der etableres en fristdag og åbnes mulighed for omstødelse. 

Herudover bevirker begæringen nogle ret væsentlige indgreb i både skyldnerens og fordringshavernes rettigheder. Skyldneren kan således ikke mere frit råde over sine aktiver. Fordringshaverne er i et vist omfang afskåret fra at udøve deres ret til individualforfølgning og bliver herved mere eller mindre tvunget til at deltage i insolvensbehandlingen. 

Det er et hovedprincip i konkurslovens regler om insolvensbehandling, at skyldnerens fordringshavere skal ligestilles. 

Fordele ved en frivillig kreditorordning

Der er dog ingen forpligtelse til at indgive en begæring til skifteretten. Skyldneren har derfor mulighed for at gennemføre en frivillig ordning med fordringshaverne uden begæring til skifteretten, hvilket i praksis forudsætter, at ingen fordringshaver vil søge at skaffe sig dækning for sit tilgodehavende eller modsætte sig ordningen i øvrigt. 

En af fordelene ved at undlade at indgive en begæring er, at nødvendige og uopsættelige dispositioner kan gennemføres hurtigt, fordi de ikke skal forelægges for skifteretten eller en rekonstruktør. 

En frivillig kreditorordning kan også tilstræbes i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling. Indgås en sådan ordning, bliver skyldneren solvent, og rekonstruktionsbehandlingen ophører da. Se KL § 15, stk. 1, og afsnit G.A.3.4.2.7 Rekonstruktionsbehandlingens ophør Rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.