Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.5.4 Afhentning af aktiver med henblik på tvangsauktion

Inden de udlagte aktiver kan sælges på tvangsauktionen, skal de afhentes hos skyldneren. Afhentningen sker ved en kontinuation (fortsættelse) af den seneste udlægsforretning for det pågældende krav.

Skyldneren skal underrettes om tid og sted for afhentningsforretningen. Tid og sted skal angives så nøjagtigt som muligt. Underretningen må indeholde oplysning om, at afhentningen kan afværges ved betaling af skylden inklusive renter og omkostninger. Beløbet, der skal betales i det pågældende tilfælde, skal være anført.

Tvangsauktion kan ikke finde sted, før kærefristen på 4 uger er udløbet. Se RPL § 542, stk. 2. Dette er dog ikke til hinder for, at de udlagte aktiver afhentes af pantefogeden inden udløbet af 4-ugers fristen, eller at tvangsauktionen forberedes, mens 4-ugers fristen løber.

Pantefogeden må sørge for, at der er tilstrækkelig med materiel (varebiler mv.) og personer til at gennemføre afhentningsforretningen. Det skal sikres, at vognmandens ansvarsforsikring dækker eventuelle skader på udlagte aktiver under transporten.

Pantefogeden selv skal kun undtagelsesvis transportere aktiver bort, fx hvis det drejer sig om mindre genstande.

Opstår der under transporten skader på de udlagte aktiver, udreder RIM eventuelle erstatningskrav.

De udlagte aktiver indleveres samme dag til den lokale auktionsholder. Hvis auktionslokalerne er lukkede, må aktiverne opbevares på betryggende måde, indtil de kan afleveres til auktionsholderen.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.