Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.2.4.6 Modregning i overskydende lønindeholdte beløb

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan RIM forholder sig til et overskydende lønindeholdt beløb.

Afsnittet indeholder:

  • Modregning i overskydende beløb
  • >Beløb modtaget i forbindelse med en indsats<

Modregning i overskydende beløb

RIM opgør de indeholdte beløb og sender dem til Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Overskydende beløb, der er lønindeholdt i forbindelse med indfrielsen af fordringen (slutafregningen), kan anvendes til modregning i andre restancer, for hvilke der kunne være truffet afgørelse om lønindeholdelse. Se INDOG § 10, stk. 7.

Resterende beløb, som ikke kan modregnes efter INDOG § 10, stk. 7, udbetales til skyldneren.

>Beløb modtaget i forbindelse med en indsats

Ved lov nr. 285 af 29. marts 2017 er der med virkning fra den 1. april 2017 indført regler, der medfører, at når RIM modtager et beløb i forbindelse med en inddrivelsesindsats, skal beløbet først dække de krav, der er omfattet af indsatsen på det tidspunkt, hvor RIM anvender beløbet. Er der herefter et overskydende beløb, kan dette (efter FIFO-princippet) gå til dækning af andre krav, der vil kunne inddrives med samme type indsats. Se INDOG § 4, stk. 3. Dækning af andre krav, der ville kunne inddrives med samme type indsats, sker uden afgivelse af modregningsmeddelelse til skyldner. Dækningen sker efter dækningsrækkefølgen i INDOG § 4, stk. 1 og 2. 

Bestemmelsen gælder ikke beløb modtaget som følge af udlæg, men gælder alle andre indsatser, herunder afdragsordning, lønindeholdelse eller erindringsskrivelse.<

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.