Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.3 Utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger

I alle oprindelsesprotokoller er der en bestemmelse om utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger. Det vil sige, at der er bearbejdninger og forarbejdninger som er så utilstrækkelige, at de ikke kan give et produkt oprindelse. Se DF artikel 47. For at finde ud af, hvilke behandlinger der i de forskellige aftaler anses som utilstrækkelige, er det derfor nødvendigt, at tjekke bestemmelsen om utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger i den pågældende oprindelsesprotokol.

De utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger er f.eks. behandlinger der har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring.

Andre utilstrækkelige bearbejdninger og forarbejdninger kan være:

  • Adskillelse og samling af kolli

  • Vask, rensning, afstøvning, fjernelse af olie, maling og andre belægninger

  • Strygning eller presning af tekstiler

  • Afskalning og slibning af ris; polering og glasering af korn og ris

  • Farvning og formning af sukker

  • Skrælning, udstening og afskalning af frugter, nødder og grøntsager

  • Anbringelse eller trykning af mærker eller logoer på produktets emballage

  • Slagtning af dyr

  • Eller er kombination af to eller flere processer som er nævnt under de utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Bemærk, at dette eksempel ikke er udtømmende.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.