Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.1 Oprindelsesstatus

For at en vare kan komme ind til præferencetold (nedsat told) ved import i EU eller aftalelandet, er det nødvendigt at finde ud af, hvor varen har oprindelse. Varen skal opfylde ét af de to begreber for at få oprindelse. Den skal enten være:

  • Fuldt ud fremstillet eller

  • Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet

Fuldt ud fremstillet

En vare som er fuldt ud fremstillet består hovedsageligt af produkter eller materialer fra naturen. Den må derfor ikke indeholde importerede dele eller materialer uden oprindelse. Hvilke produkter som kan betegnes som fuldt ud fremstillet, vil fremgå af de enkelte oprindelsesprotokoller. Nedenfor er der som eksempel, indsat et udsnit fra artikel 44 i DF fra GSP aftalen, om betingelserne for hvornår et produkt er fuldt ud fremstillet i aftalelandet. Der henvises til artikel 44 i DF for den udtømmende liste.

Artikel 44, stk. 1

Artiklen omfatter bl.a.

Litra a:

Mineralske produkter, som er udvundet af dets jord eller havbund

Litra b:

Planter og vegetabilske produkter, der er høstet eller dyrket dér

Litra c:

Levende dyr, som er født og opdrættet dér

Litra h:

Produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af dets fartøjer udenfor noget søterritorium

Litra i:

Produkter, som er fremstillet på dets fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra h) nævnte produkter

Hertil kommer der krav til fabriksskibe og fartøjer for produkter som er fanget eller fremstillet på havet udenfor 12-mile-zonen (on the high seas). Dette vil fremgå af de enkelte oprindelsesprotokoller. I GSP aftalen fremgår det af artikel 44, stk. 2 i DF, at der bl.a. er krav til at skibene skal være:

  • Registreret i det præferenceberettigede land eller i en medlemsstat

  • Fører et præferenceberettiget lands eller medlemsstats flag, samt

  • Opfylder forskellige betingelser til ejerskab for enten statsborgere eller selskaber. Her er der krav til, hvor selskabets hovedkontor ligger, og krav til at mindst 50% af selskabet ejes enten af det præferenceberettigede land eller i EU's medlemsstater.

Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet

Hvis et produkt ikke kan opnå oprindelse ved at være "fuldt ud fremstillet", kan det eventuelt opnå oprindelse ved at blive "tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet" i udførselslandet og derved komme ind til præferencetold i indførselslandet. Reglen "tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet" betyder, at et produkt skal undergå nogle processer, der vil fremgå af proceslisten til den enkelte aftale. Denne procesliste vil fremgå af et bilag til oprindelsesprotokollen og vil blive beskrevet i afsnit F.A.9.6.2

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.