Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.1 Oprindelsesstatus

For at en vare kan komme ind til præferencetold (nedsat told) ved import i EU eller aftalelandet, er det nødvendigt at finde ud af, hvor varen har oprindelse. Varen skal opfylde ét af de to begreber for at få oprindelse. Den skal enten være:

  • Fuldt ud fremstillet eller

  • Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet

Fuldt ud fremstillet

En vare som er fuldt ud fremstillet består hovedsageligt af produkter eller materialer fra naturen. Den må derfor ikke indeholde importerede dele eller materialer uden oprindelse. Hvilke produkter som kan betegnes som fuldt ud fremstillet, vil fremgå af de enkelte oprindelsesprotokoller. Nedenfor er der som eksempel, indsat et udsnit fra artikel 44 i DF fra GSP aftalen, om betingelserne for hvornår et produkt er fuldt ud fremstillet i aftalelandet. Der henvises til artikel 44 i DF for den udtømmende liste.

Artikel 44, stk. 1

Artiklen omfatter bl.a.

Litra a:

Mineralske produkter, som er udvundet af dets jord eller havbund

Litra b:

Planter og vegetabilske produkter, der er høstet eller dyrket dér

Litra c:

Levende dyr, som er født og opdrættet dér

Litra h:

Produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af dets fartøjer udenfor noget søterritorium

Litra i:

Produkter, som er fremstillet på dets fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra h) nævnte produkter

Hertil kommer der krav til fabriksskibe og fartøjer for produkter som er fanget eller fremstillet på havet udenfor 12-mile-zonen (on the high seas). Dette vil fremgå af de enkelte oprindelsesprotokoller. I GSP aftalen fremgår det af artikel 44, stk. 2 i DF, at der bl.a. er krav til at skibene skal være:

  • Registreret i det præferenceberettigede land eller i en medlemsstat

  • Fører et præferenceberettiget lands eller medlemsstats flag, samt

  • Opfylder forskellige betingelser til ejerskab for enten statsborgere eller selskaber. Her er der krav til, hvor selskabets hovedkontor ligger, og krav til at mindst 50% af selskabet ejes enten af det præferenceberettigede land eller i EU's medlemsstater.

Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet

Hvis et produkt ikke kan opnå oprindelse ved at være "fuldt ud fremstillet", kan det eventuelt opnå oprindelse ved at blive "tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet" i udførselslandet og derved komme ind til præferencetold i indførselslandet. Reglen "tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet" betyder, at et produkt skal undergå nogle processer, der vil fremgå af proceslisten til den enkelte aftale. Denne procesliste vil fremgå af et bilag til oprindelsesprotokollen og vil blive beskrevet i afsnit F.A.9.6.2

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.