Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.5.1 Gennemgang af ansøgningen og selvevalueringsskemaet samt virksomhedsbesøg

Indledningsvist gennemgår SKAT den modtagne ansøgning for at konstatere om:

  • Ansøger har toldmæssige aktiviteter
  • Ansøgningen er indgivet til rette kompetente myndighed
  • Ansøgningen er korrekt udfyldt og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder de oplysninger, der er nævnt som bilag i de forklarende bemærkninger til ansøgningen
  • Ansøger har udfyldt og indsendt et selvevalueringsskema

Herefter gennemgår SKAT selvevalueringsskemaet inklusiv bilag, som er stillet til rådighed af ansøgeren.

Selvevalueringsskemaet indeholder følgende afsnit:

  • Virksomhedsinformation

  • Overholdelse af bestemmelserne

  • Regnskabs- og logistiksystem

  • Økonomisk solvens

  • Praktisk kompetence

  • Sikkerheds- og sikringskrav

Derudover foretages der en gennemgang af al relevant information, som kan have indflydelse på opnåelsen af AEO-status.

Der kan tages hensyn til resultatet af vurderinger og revisioner, der allerede er foretaget i henhold til EU lovgivningen, når toldmyndighederne skal vurdere om kravene i EUTK artikel 39 er opfyldt.

Endvidere kan der tages højde for eventuelle ekspert konklusioner, som fremlægges af ansøgeren, når kravene om bogholderi, økonomisk solvens og passende sikkerheds og sikringsstandarder skal vurderes. Det er en betingelse at konklusionerne er foretaget af en neutral ekspert, der er uafhængig af ansøgeren.

Hertil kommer et lovkrav om, at SKAT besøger ansøgeren, når kriteriet om et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og transportdokumenter, og kriteriet om sikkerheds- og sikringsrelaterede standarder, skal vurderes. Der aflægges som udgangspunkt besøg i alle de relevante lokaler hos ansøgeren.

Hvis det viser sig at ansøgeren råder over et stort antal lokaler, og det ikke er muligt at besøge dem alle inden for den gældende afgørelsesfrist, skal der udvælges et antal repræsentative lokaler til kontrol. Det er en forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere at der anvendes de samme standarder for alle lokaler.

Toldmyndighederne skal dokumentere deres gennemgang af alle kriterierne for bevilling af AEO status.

Se GF artikel 29.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.