Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.5.1 Gennemgang af ansøgningen og selvevalueringsskemaet samt virksomhedsbesøg

Indledningsvist gennemgår SKAT den modtagne ansøgning for at konstatere om:

  • Ansøger har toldmæssige aktiviteter
  • Ansøgningen er indgivet til rette kompetente myndighed
  • Ansøgningen er korrekt udfyldt og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder de oplysninger, der er nævnt som bilag i de forklarende bemærkninger til ansøgningen
  • Ansøger har udfyldt og indsendt et selvevalueringsskema

Herefter gennemgår SKAT selvevalueringsskemaet inklusiv bilag, som er stillet til rådighed af ansøgeren.

Selvevalueringsskemaet indeholder følgende afsnit:

  • Virksomhedsinformation

  • Overholdelse af bestemmelserne

  • Regnskabs- og logistiksystem

  • Økonomisk solvens

  • Praktisk kompetence

  • Sikkerheds- og sikringskrav

Derudover foretages der en gennemgang af al relevant information, som kan have indflydelse på opnåelsen af AEO-status.

Der kan tages hensyn til resultatet af vurderinger og revisioner, der allerede er foretaget i henhold til EU lovgivningen, når toldmyndighederne skal vurdere om kravene i EUTK artikel 39 er opfyldt.

Endvidere kan der tages højde for eventuelle ekspert konklusioner, som fremlægges af ansøgeren, når kravene om bogholderi, økonomisk solvens og passende sikkerheds og sikringsstandarder skal vurderes. Det er en betingelse at konklusionerne er foretaget af en neutral ekspert, der er uafhængig af ansøgeren.

Hertil kommer et lovkrav om, at SKAT besøger ansøgeren, når kriteriet om et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og transportdokumenter, og kriteriet om sikkerheds- og sikringsrelaterede standarder, skal vurderes. Der aflægges som udgangspunkt besøg i alle de relevante lokaler hos ansøgeren.

Hvis det viser sig at ansøgeren råder over et stort antal lokaler, og det ikke er muligt at besøge dem alle inden for den gældende afgørelsesfrist, skal der udvælges et antal repræsentative lokaler til kontrol. Det er en forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere at der anvendes de samme standarder for alle lokaler.

Toldmyndighederne skal dokumentere deres gennemgang af alle kriterierne for bevilling af AEO status.

Se GF artikel 29.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.