Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.23.3.14 Emballage

Der kan gives toldfritagelse for emballage, der importeres under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse med henblik på reeksport.

Proceduren kan anvendes for emballage, der

  • importeres fyldt og er bestemt til reeksport enten tom eller fyldt,
  • importeres tom og er bestemt til reeksport fyldt.

Se DF art. 228.

Som emballage anses fx:

  • Beholdere, der i uforandret stand anvendes eller er bestemt til anvendelse som ydre eller indre emballage for varer
  • Holdere, der anvendes eller er bestemt til oprulning, foldning eller fastgøring af varer.

Emballagen kan ikke anvendes intern i EU, undtagen med henblik på eksport af varer. For emballage, der importeres fyldt, gælder dette først fra det tidspunkt, den er tømt.

Emballage, der importeres fyldt ►eller tom◄ og er bestemt til reeksport, tom eller fyldt, og som er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes, og som viser, at emballagen tilhører en person, der er etableret ►i eller◄ uden for EU's toldområde, kan henføres under proceduren for midlertidig import ved en mundtlig toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import for denne emballage ske ved en mundtlig toldangivelse, i forbindelse med emballagens reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 136, stk. 1, litra j), og stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.