Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.1.2 Ny EU-toldlovgivning, der har virkning fra 1. maj 2016

Der er sket ændringer af EU-toldlovgivningen og disse har virkning fra 1. maj 2016.

Årsagen hertil, er primært, at vi skal kunne tackle fremtidige udfordringer, og for at kunne gøre dette, er vejen frem - fuld elektronisk udveksling af oplysninger.

Derfor blev der i 2013 etableret en ny EU-toldlovgivning. (EUTK), med tilhørende gennemførelsesbestemmelser.

Målet er, at forenkle og harmonisere EU toldbehandling. Dette vil i sidste ende gøre procedurerne mere effektive og derved får vi alle en hurtigere toldbehandling og der vil også ske en lettelse af administrationsomkostningerne for alle parter.

  • Forandringerne kan inddeles i to kategorier
    • Nye toldlovgivning
    • IT-systemer, der enten etableres eller opgraderes

Formålet er at forenkle lovgivningen og administrationen omkring toldhåndteringen - både set fra et virksomheds- og toldmyndighedernes perspektiv.

Ændringerne kommer til at ske gradsvist og vil løbende falde på plads fra 2017 og frem til udgangen af 2020. Se kommissionens arbejdsprogram, for at se hvornår ændringerne vil finde sted.


Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.