Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.3.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiftssatserne for chokolade- og sukkervarer udgør fra og med 1. januar 2015:

Vare Kr. pr. kg
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 1 *) x)
25,97
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 2 *) x)
22,08
Varer omfattet af CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4, jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 3, (satsen gælder fra og med 1.1.2018 til og med 31.12.2019) x) 11,04

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer. x) Fra og med 1. januar 2018 følger afgiftssatserne af § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Omslag af papir og lignende om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikpinde, medregnes ikke til nettovægten. Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt kun på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt. Se CHOAL § 2, stk. 2.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 5 a.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

Bemærk

Den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted den 1. januar 2018, er ophævet. Desuden er der for perioden fra og med 1. januar 2018 til og med den 31. december 2019 indført en særlig afgiftssats for ”andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer” omfattet af CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4.

Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af chokolade- og sukkervarer har tidligere udgjort:

1.1.2013-31.12.2014 24 kr. og 61 øre pr. kg for sukkerholdige produkter
20 kr. og 93 øre pr. kg for sukkerfrie produkter
Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.