Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.3.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

De aktuelle afgiftssatser for chokolade- og sukkervarer er

  • 25 kr. 97 øre pr. kg for sukkerholdige produkter og
  • 22 kr. 08 øre pr. kg for sukkerfrie produkter.

Se CHOAL § 2, stk. 1*).

Afgiftssatserne for chokolade- og sukkervarer udgør fra 1. januar 2015 og i de kommende år:

Periode 1.1 2015 -
31.12 2017

Fra og med 
1.1 2018

Vare Kr. pr. kg

Kr. pr. kg

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 1 *)
25,97

27,39

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 2 *)
22,08

23,30

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer. 

Omslag af papir og lignende om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikpinde, medregnes ikke til nettovægten. Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt kun på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt. Se CHOAL § 2, stk. 2.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 5 a.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af chokolade- og sukkervarer har tidligere udgjort:

1.5.1986-31.12.1997:

12,50 kr. pr. kg.

1.1.1998-31.12.2009:

14,20 kr. pr. kg.

1.1.2010-31.12.2011:

17 kr. og 75 øre pr. kg for sukkerholdige produkter

14 kr. og 20 øre pr. kg for sukkerfrie produkter

1.1.2012-31.12.2012:

23 kr. og 75 øre pr. kg for sukkerholdige produkter

20 kr. og 20 øre pr. kg for sukkerfrie produkter

1.1.2013-31.12.2014 24 kr. og 61 øre pr. kg for sukkerholdige produkter
20 kr. og 93 øre pr. kg for sukkerfrie produkter
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.