Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.8 Regnskab

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om krav til oplagshavernes afgiftsregnskab.

Afsnittet indeholder:

  • Fremstillingsvirksomheder
  • Hoteller, restauranter mv.

Fremstillingsvirksomheder

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab med tilgangen af råvarer, fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af ubeskattede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer. Se ISAL § 5, stk. 1.

Regnskabet over udleveringer skal omfatte varer, som virksomheden betaler afgift af, og varer, der udleveres afgiftsfrit, og skal være opdelt på:

  • Udlevering
  • Returvarer
  • Levering til udlandet
  • Destruktion.

Hoteller, restauranter mv.

Hoteller, restauranter, konditorier og lignende, der udelukkende afsætter den fremstillede konsum-is direkte til forbrugere, skal også føre et regnskab.

Hvis dessertis udelukkende fremstilles efter en fast opskrift, kan virksomheden ved daglig registrering i regnskabet af benyttede råvarer nøjes med at registrere antal liter fløde, mens æg og sukker mv. registreres med en samlet mængde for hver vare, én gang om måneden på grundlag af den anvendte opskrift.

Den fremstillede og solgte mængde is skal dagligt registreres i regnskabet på grundlag af opmåling i hvert enkelt tilfælde.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.