Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.3.5.1.3 Afvisning af formodninger

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Leverandøren kan afvise en formodning
 • Skattemyndighederne kan afvise en formodning.

Leverandøren kan afvise en formodning

Såfremt en leverandør leverer en ydelse opført i artikel 58 i momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2008/8/EF (ML (momsloven) § 21 c), kan leverandøren afvise en formodning omtalt i momsforordningens artikel 24a (telefonbokse, telefonkiosker, wi-fi-hotspot og internetcaféer mv.) eller i momsforordningens artikel 24b, litra a, b) eller c) (leverancer via fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende) på grundlag af tre separate beviser. Beviserne må ikke være indbyrdes modstridende og skal angive, at kunden er etableret, har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted et andet sted. Se momsforordningens artikel 24d, stk. 1.

Ved afvisning af en formodning efter momsforordningens artikel 24d, stk. 1, tjener navnlig beviserne i momsforordningens artikel 24f som beviser. Se D.A.6.2.3.5.1.2 Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.2.

Se også

 • D.A.6.2.2.5 Undersøgelse af kundens status og egenskab
 • D.A.6.2.3.2 Stedet for den økonomiske virksomhed
 • D.A.6.2.3.3 Fast forretningssted
 • D.A.6.2.3.4 Bopæl, sædvanligt opholdssted eller "etableringssted"
 • D.A.6.2.3.5.1.1 Leverancer til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer
 • D.A.6.2.3.5.1.2.1 Fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende
 • D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 4
 • D.A.6.2.6.12 Radio- og tv-spredningsydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 5
 • D.A.6.2.8.12 Elektroniske leverede ydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 3.

Skattemyndighederne kan afvise en formodning

En skattemyndighed kan afvise formodninger, der er fremsat i henhold til momsforordningens artikel 24a (telefonbokse, telefonkiosker, wi-fi-hotspot og internetcaféer mv.), eller 24b (leverancer via fastnet, mobilnet og dekodere eller lignende samt andre leverancer af elektroniske leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester), når der er tegn på fejlagtig anvendelse eller misbrug fra leverandørens side. Se momsforordningens artikel 24d, stk. 2.

Bemærk, at i modsætning til leverandøren kan skattemyndighederne også afvise formodninger efter momsforordningens artikel 24b, litra d) (Andre leverancer af elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester). Se evt. D.A.6.2.3.5.1.2 Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.