Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.6.2 Omkostninger ved salg af fast ejendom

Momsregistrerede virksomheder kan kun fradrage momsen af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 1. Der er derfor ikke fradragsret for momsen af omkostninger ved salg af fast ejendom.

Nye bygninger er dog ikke længere omfattet af momsfritagelsen for salg af fast ejendom. Se afsnit D.A.5.9.4 Momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 Momspligt ved levering af byggegrunde.

Dog kan der være hel eller delvis fradragsret for moms ved salg af fast ejendom, der sker som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse efter ML (momsloven) § 4, stk. 5 som indsat ved lov nr. 1295 af 5. december 2029.

Se også

Afsnit D.A.11.1.3.2 Begrebet generalomkostninger om begrebet generalomkostninger og D.A.11.1.3.2.4 Momsfri virksomhedsoverdragelse om momsfri virksomhedsoverdragelse.

Om delvis fradragsret for moms i forbindelse med salg af fast ejendom, se afsnit D.A.21.3.4.6.6.3 Delvis fradragsret for andre udgifter ML § 38.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.