Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.2.2 Afsluttende angivelse og betaling i forbindelse med afslutning af bobehandlingen

Indhold

I den periode, hvor et konkursbo er momsregistreret, skal kurator indberette moms til de ordinære frister via TastSelv Erhverv. Der skal indberettes, selv om periodens momstilsvar er 0 kroner. Se D.A.20.2.1 Konkursboets angivelse og betaling af moms.

Hvis konkursboet ikke er momsregistreret, eller boet er blevet afmeldt ved ophør af den momspligtige økonomiske virksomhed i boperioden, skal konkursboets endelige momstilsvar indberettes til Skattestyrelsen.

For den periode, hvor konkursboet ikke har været momsregistreret, skal kurator sende en mail til Skattestyrelsen via Kontakt i TastSelv Erhverv.

For konkursboer, der er etableret før 8. juli 2015, og som har været momsregistreret efter den 1. oktober 2015, skal der ske ordinær angivelse i den periode, hvor konkursboet er momsregistreret. For perioden efter afmeldelsen skal angivelse ske ved at sende en mail til Skattestyrelsen.

Afregning af moms for perioden før 1. oktober 2015 kan afvente tidspunktet for afslutningen af boet ved at indsende en mail til Skattestyrelsen. Se nærmere herom i SKM2015.556.SKAT om afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen.

►Bemærk◄

►Skattestyrelsen har efter fast administrativ praksis accepteret at behandle anmodninger om negativ moms, der vedrører moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages i Skatteforvaltningen, efter konkursboet er afsluttet.

Denne praksis er ændret med virkning fra den 23. august 2023. Se styresignalet SKM2023.95.SKTST.

Skattestyrelsen vil herefter afvise at behandle negative angivelser vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages, efter konkursboet er afsluttet, medmindre

  • konkursboet reassumeres ved skifteretten inden 14 dage, regnet fra anmodningstidspunktet, og boet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af angivelse af negativ moms, eller
  • det fremgår af boregnskabet, at behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger og kuratorsalæret henskydes til tiden efter boets slutning, jf. konkurslovens § 149. ◄

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.