Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.12.8 Fradrag ved finans/forsikring/transport, før godtgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om, at moms ved leverancer af finansielle ydelser og forsikringsydelser samt moms ved befordring til udlandet med ledsagende bagage og transportmidler, der tidligere var omfattet af en ordning for godtgørelse, nu er omfattet af en ordning for fradrag.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

ML (momsloven) § 45, stk. 3 og 4, blev ophævet med virkning fra 1. april 2012. Se lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Finansielle ydelser og forsikringsydelser

Fra 1. april 2012 er der fradragsret for moms af udgifter vedrørende finansielle ydelser og forsikringsydelser, der er omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 10, og ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e. Se afsnit D.A.11.1.3.7 Indkøb vedrørende finansielle transaktioner udenfor EU ML § 37, stk. 7 og ML (momsloven) § 37, stk. 7. Før lovændringen var der momsgodtgørelse efter ML (momsloven) § 45, stk. 4.

Befordring til udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler

Fra 1. april 2012 er der fradragsret for moms af udgifter vedrørende befordring til udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler. Se afsnit D.A.11.1.3.8 Transportvirksomheders indkøb vedrørende persontransport til udlandet ML § 37, stk. 8 og ML (momsloven) § 37, stk. 8. Tidligere var der momsgodtgørelse efter ML (momsloven) § 45, stk. 3.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.