Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.11.3.1.5 Forretningsstrategier

Forskellige forretningsstrategier hos parterne i en transaktion kan have betydning for pris- og vilkårsfastsættelsen.

En forretningsstrategi kan have direkte indflydelse på prisen, når prisen eksempelvis i en periode sænkes for at få nye kunder og større markedsandele eller for at udkonkurrere andre aktører på markedet.

De strategiske tiltag skal identificeres og undersøges, herunder

  • målet med det strategiske tiltag

  • hvordan målet søges nået

  • hvilke overvejelser, der er lagt til grund for de strategiske tiltag

  • hvorfor og hvordan de strategiske tiltag påvirker priser og avancer, herunder også hvor længe de strategiske tiltag vil påvirke priser og avancer.

Ved analysen af forretningsstrategier skal der tages hensyn til, hvem der har risikoen ved et givent strategisk tiltag, jf. risikoanalysen under afsnit C.D.11.3.1.2.2 Risikoanalyse.

Se også

Se også TPG 1.134 - 1.138.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.