Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.13.14 Den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse 
  • Skattemæssig behandling af renter
  • Betingelser for skattefrihed

Se også 

Se også afsnit C.C.2.2.1.6 Selskabers finansielle grundlag Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 52 og tilskud jf. LL (ligningsloven) § 7 Q.

Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 1. Se afsnit C.A.2.5.2.18 LL § 7 Q - Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager samt afsnit C.D. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber gælder det, at udgifter til sagkyndig bistand mv., som er fratrukket i regnskabet, skal tilbageføres i den skattepligtige indkomst, når der tillige modtages omkostningsgodtgørelse for udgifterne. Godtgørelsesberettigede udgifter kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.2.2.16 Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Om udgifter til sagkyndig bistand i klagesager om omkostningsgodtgørelse, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Se afsnit C.A.2.5.2.18 LL § 7 Q - Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Skattemæssig behandling af renter

Se afsnit C.A.2.5.2.18 LL § 7 Q - Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Betingelser for skattefrihed

Se afsnit

  • A.B.1, herunder A.B.1.2.8.2 Indberetningspligt om udgifter til sagkyndig bistand Indberetningspligt om udgifter til sagkyndig bistand
  • A.B.1.3.1 Pligt til at indberette oplysninger
  • C.C.2.2.1.6 Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 52 og tilskud jf. LL (ligningsloven) § 7 Q
  • C.A.2.5.2.18 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager
  • C.C.2.2.2.16 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.