Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.11 Tilbageholdsret

Såfremt en erhvervsdrivende udfører arbejde på en kundes løsøre, fx i form af bilreparation eller udfærdigelse af regnskaber mv., kan han tilbageholde det indleverede, indtil hans tilgodehavende for arbejdet er betalt. Der kan udøves tilbageholdsret ("retentionsret").

Tilbageholdsretten omfatter kun det krav, der udspringer af selve genstanden. Der kan ikke udøves tilbageholdsret på grundlag af tidligere opstået gæld. Tilbageholdsretten giver ikke retinenten (tilbageholderen) ret til at tvangsrealisere det tilbageholdte for at opnå dækning for sit krav.

Tilbageholdelsesret medfører, at ejeren ikke må få rådighed over det tilbageholdte. Selv et kortvarigt udlån fra retinentens side til ejeren medfører, at tilbageholdsretten ophører.

Udlæg i løsøre hvor der udøves tilbageholdsret

Der kan foretages udlæg i genstande, hvorover tilbageholdsret udøves, men udlægget skal respektere retinentens krav. Hvis der ønskes foranstaltet tvangsauktion over sådant løsøre, kan retinenten forlange, at hans krav i forbindelse med tilbageholdelsen dækkes forlods.

Hvis udlæg er foretaget i løsøret, før tilbageholdelsesretten udøves, skal retinenten vige for udlægget, således at der kan foranstaltes tvangsauktion på grund af udlægget. Retinenten kan dog principielt kræve, at udlægshaveren respekterer retinentens krav for udført arbejde på løsøret eller for omkostninger, der er afholdt for at bevare genstanden, idet disse foranstaltninger også kommer udlægshaveren til gode.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.