Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.4.2 Fravær af alvorlige overtrædelser eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen (regelefterlevelse)

En virksomhed, der ansøger om en AEO-bevilling, må ikke have begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen og må ikke være registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til deres økonomiske virksomhed.

Når ansøgeren er en fysisk person, er betingelsen opfyldt, når ansøgeren, eller den ansatte, som er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, ikke har begået en alvorlig overtrædelse af told- og skattelovgivningen inden for de seneste tre år før ansøgningen om en AEO-bevilling. Ansøgeren, og den ansatte, som er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, må ikke være registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgers økonomiske virksomhed.

Hvis ansøgeren ikke er en fysisk person er betingelsen opfyldt, hvis ingen af følgende personer i løbet af de seneste tre år har begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, eller er registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytningen til ansøgerens økonomiske virksomhed:

  1. Ansøgeren

  2. Den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse

  3. Den ansatte, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender.

Betingelserne i dette kriterie kan dog anses for at være opfyldt, når den kompetente toldmyndighed vurderer at en eventuel overtrædelse er:

  • af mindre betydelig set i forhold til antallet eller omfanget af de relaterede aktiviteter, og

  • der ikke er tvivl om at ansøgeren er i god tro.

Hvis den person, der er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med ansøgerens ledelse, er etableret eller har bopæl uden for EU, vurderes kravet om fravær af overtrædelser og stafbare forhold ud fra de regnskaber og oplysninger, der står til rådighed for den toldmyndighed, som skal træffe afgørelsen om AEO-bevillingen. 

I tilfælde af, at en ansøger har være etablere i mindre end tre år, sker vurderingen på grundlag af de regnskaber og oplysninger, der er til rådighed.

Se EUTK artikel 39, litra a, og GF artikel 24.

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.