Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.3.2.1 En overordnet beskrivelse af Toldunionen og dens opgave

Toldmyndighederne fører tilsyn og foretager kontrol med alle de varer, der passerer EU's ydre grænser, og som kan bevæge sig frit inden for EU's toldområde, når de er frigivet til fri omsætning af toldmyndighederne et sted i EU.

Tolds myndighedsudøvelse er underlagt EU's lovgivning på toldområdet og har et handelspolitisk, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt formål. Hovedopgaverne er at sikre afregning af den korrekte told ved import, sikre overholdelse af særlige toldregler for toldfri varer også efter import samt foretage en løbende risikostyring.

Danmark indgår i den Europæiske Toldunion, toldområdet er i høj grad EU-reguleret. Det indebærer nogle særlige vilkår for og krav til den danske varetagelse af toldopgaverne.

Formålet med EU's toldunion og told generelt set er:

  • Handelspolitisk: Understøtte og sikre lige konkurrenceforhold for erhvervslivet i unionen og for Told ikke mindst i erhvervslivet i Danmark (fx antidumping told og begrænsning af import).
  • Sikring og sundhed: Sikre overholdelse af import/eksport restriktioner (fx udryddelsestruede dyr, piratkopier) og beskytte borgerne mod farlige eller sundhedsskadelige varer (fx tekniske standarder og fødevaresikkerhed).
  • Sikkerhed og terror: Beskytte unionen og dens borgerne mod samfundsskadelige aktiviteter og varer (fx værdioverførsler, ulovlig indrejse og våben).

I 2014 blev der angivet toldværdier for i alt 184,3 mia. kr. i Danmark, hvoraf der blev beregnet og afregnet told for omkring 3 mia. kr. Danmark får 25 pct. (ca. 750 mio. kr.) af toldindtægten for administration af toldopgaven. Teknisk får Danmark ikke beløbet retur, men fratrækker det som et administrationsgebyr, inden toldindtægterne overføres fra Danmark til EU.

I 2014 kom over 1,8 mia. kr. af den afregnede told fra Kina, ca. 200 mio. kr. fra Indien samt næsten 200 mio. kr. fra henholdsvis Norge og USA.

De væsentligste varekapitler i 2014 var fisk (176 mio. kr.), plast (96 mio. kr.), tøj (1.180 mio. kr.), sko (179 mio. kr.), maskiner (121 mio. kr.), elektronik (164 mio. kr.) og biler (110 mio. kr.).

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.