Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.8 Emballage og etiketter

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med vinafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Efter Miljøministeriets xbekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 xom pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører bl.a. vinbaserede alkoholsodavand, både opkræve og tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med både køb og returnering.

Udbydere og mellemhandlere, herunder bl.a. producenter og importører af de omfattede produkter, har efter ovennævnte bekendtgørelse pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S, der administrerer pantordningen.

Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder. Ved SKATs kontrol af, om køb af de omfattede produkter fra andre lande er korrekt afgiftsberigtiget, skal dette bevis kunne vises.

Emballager (flasker, dåser, fustager mv.) er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven.

Vin, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen fra producenten eller modtagelsen fra udlandet. Se ØLVINAL § 33, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.7.1.3 Emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften) om emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften).

Rumindhold

Sikkerhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat regler om de nominelle mængder for færdigpakninger til bl.a. vin.

Der skal betales afgift på grundlag af det virkelige cl-indhold i beholderen.

Etiketter

Ved forhandling af vin her i landet må der ikke bruges betegnelser, etiketter, reklamer og lignende, der kan give køberen et indtryk af, at varen er spiritus eller vin af anden art, oprindelse mv. end den, varen er beskattet efter. Se ØLVINAL § 33, stk. 3.

Se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning af fødevarer mv. samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne mv. Sidstnævnte indeholder bl.a. krav til information om nettoindhold (art. 9, stk. 1, litra e, og art. 23, stk. 1) og alkoholindhold (art. 9, stk. 1, litra k, og art. 28, stk. 2).

Der findes også regler om mærkning i EU's vinmarkedsordning, som administreres af Fødevarestyrelsen.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.