Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.7.2 Regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering

De autoriserede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering dvs. regnskab for:

Råvarer jf. SPRITAL § 12, eksempelvis:

 • Varer på fustager, både udenlandsk og dansk.
 • Udtræk mv., fremstillet i virksomheden.
 • Ikke-afgiftspligtige essenser, ekstrakter og lignende.
 • Tilført vin til spiritusfremstilling
 • Andre råvarer til spiritusfremstilling.

Tilgang, jf. SPRITAL § 12, eksempelvis:

 • Tilførsel fra en anden autoriseret oplagshaver.
 • Varer, som modtages retur fra en anden autoriseret oplagshaver i følge kreditnota eller lignende.
 • Varekøb - import.

Udlevering, jf. SPRITAL § 10, eksempelvis:

 • Salg til detailforretninger, restaurationer mv.
 • Overførsel af varer til detailforretninger eller restaurationer, der ejes af virksomheden.
 • Prøver (dog undtaget prøver til SKAT).
 • Gaver.
 • Repræsentation.
 • Anden gratis udlevering.
 • Manko i forbindelse med afstemning af lageret.

Fradrag i den afgiftspligtige mængde jf. SPRITAL 14:

 • Tilførsel til en anden autoriseret virksomhed.
 • Tilførsel til virksomheder i andre EU-lande under suspension.
 • Udførsel til steder uden for EU.
 • Varer fritaget for afgift jf. SPRITAL § 15.
 • Varer der er gået tabt, som følge af varens art, brand, brækage eller lignende.

Se afsnit A.B.3.5.1 Regnskab for vare-, forsikrings- og miljøafgifter vedrørende SKATs krav i øvrigt til regnskabsførelsen. 

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.