Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.6.3 Afregning og indbetaling af afgift

Autoriserede oplagshavere skal indberette angivelsen og betalingen elektronisk til SKAT. Se TastSelv Erhverv.

Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Indberetningen skal ske i TastSelv Erhverv på skat.dk.

Der skal også indberettes, selvom virksomheden ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (Nul indberetning).

Hvis en virksomhed ikke betaler skyldige told- og afgiftsbeløb rettidigt, eller hvis SKAT har oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke bliver betalt rettidigt, kan SKAT pålægge virksomheden en kortere angivelsesperiode. SKAT kan i sådanne tilfælde også kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Autorisationen eller registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Se SPRITAL § 23.

Hvis SKAT ikke har modtaget angivelse for en afregningsperiode efter afleveringsfristens udløb, kan SKAT fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter mv. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav. Se OPKL § 4, stk.1.

Se også

Se også afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter om angivelse og betaling af punktafgifter.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.