Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.2 Forskellige definitioner i forbindelse med spiritus

Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne af spiritus og spiritusbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Spiritus (ethanol)
  • Definition: Spiritusbaseret alkoholsodavand
  • Definition: Aromastoffer
  • Definition: Specialdenatureret sprit.

Definition: Spiritus (ethanol)

Ved spiritus (ethanol) forstås produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 % vol., der hører under position 2207 og 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, selv når disse produkter indgår i et andet produkt, som tariferes under en anden position. Som spiritus betragtes også produkter, med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol., som hører under position 2204, 2205 og 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som fx hedvin, vermouth, frugtvin og lignende.

Definitionen af spiritus omfatter også konsumalkohol, der indeholder andre produkter, hvad enten disse er i opløsning eller ej.

Definition: Spiritusbaseret alkoholsodavand

Spiritusbaserede alkoholsodavand er defineret som et produkt med et alkoholindhold under 15 % vol., og som er en blanding af en spiritus, der hører under position 2208 med et af følgende produkter:

  • Et produkt, som hører under position 2201 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand med eller uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2202 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand tilsat smag med og uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2009 i EU´s kombinerede nomenklatur (frugt- eller grøntsags saft).

Spiritus, som udelukkende er tilsat aromastoffer, anses ikke for at være alkoholsodavand.

Eksempel

Spiritusbaseret alkoholsodavand kan fx være blandinger af rom og cola, vodka og juice og lignende.

Definition: Aromastoffer

Aromastoffer er ekstrakter fra fx frugter (appelsinolie) og planter, som bliver brugt til at give en bestemt smag eller lugt til drikkevarer og fødevarer. Som sådan er disse ekstrakter uopløselige og, hvis de tilføres til drikkevarer, vil ekstrakten flyde ovenpå. For at gøre disse ekstrakter opløselige bliver der tilføjet vand og / eller alkohol. Alkohol er det foretrukne opløsningsmiddel, da det er et naturligt produkt, som optages i den menneskelige krop. Aromaer har generelt en alkoholprocent på omkring 30 til 50 % vol. (højst 80 % vol.). Blandingsforholdet i for eksempel sodavand er 1/1000 del.

Definition: Specialdenatureret sprit

Specialdenatureret sprit benyttes til fremstilling mv. af varer og til andre formål, hvor der ikke kan bruges fuldstændig denatureret sprit. De anvendte denatureringsmidler bliver afpasset efter sprittens anvendelse og vil som regel have en svagere denaturerende virkning end de midler, der bliver brugt ved fuldstændig denaturering. Køb og brug af specialdenatureret sprit er derfor underlagt kontrol af SKAT.

Bemærk

Begrebet spiritus vil i resten af afsnit E.A.3.1 Spiritus dække over både spiritus (ethanol) og spiritus baserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i de enkelte afsnit.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.