Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.2 Forskellige definitioner i forbindelse med spiritus

Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne af spiritus og spiritusbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Spiritus (ethanol)
  • Definition: Aromastoffer
  • Definition: Specialdenatureret sprit.

Definition: Spiritus (ethanol)

Ved spiritus (ethanol) forstås produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 % vol., der hører under position 2207 og 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, selv når disse produkter indgår i et andet produkt, som tariferes under en anden position. Som spiritus betragtes også produkter, med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol., som hører under position 2204, 2205 og 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som fx hedvin, vermouth, frugtvin og lignende.

Definitionen af spiritus omfatter også konsumalkohol, der indeholder andre produkter, hvad enten disse er i opløsning eller ej.

Definition: Aromastoffer

Aromastoffer er ekstrakter fra fx frugter (appelsinolie) og planter, som bliver brugt til at give en bestemt smag eller lugt til drikkevarer og fødevarer. Som sådan er disse ekstrakter uopløselige og, hvis de tilføres til drikkevarer, vil ekstrakten flyde ovenpå. For at gøre disse ekstrakter opløselige bliver der tilføjet vand og / eller alkohol. Alkohol er det foretrukne opløsningsmiddel, da det er et naturligt produkt, som optages i den menneskelige krop. Aromaer har generelt en alkoholprocent på omkring 30 til 50 % vol. (højst 80 % vol.). Blandingsforholdet i for eksempel sodavand er 1/1000 del.

Definition: Specialdenatureret sprit

Specialdenatureret sprit benyttes til fremstilling mv. af varer og til andre formål, hvor der ikke kan bruges fuldstændig denatureret sprit. De anvendte denatureringsmidler bliver afpasset efter sprittens anvendelse og vil som regel have en svagere denaturerende virkning end de midler, der bliver brugt ved fuldstændig denaturering. Køb og brug af specialdenatureret sprit er derfor underlagt kontrol af SKAT.

Bemærk

Begrebet spiritus vil i resten af afsnit E.A.3.1 Spiritus dække over både spiritus (ethanol) og spiritus baserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i de enkelte afsnit.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.