Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne af sukkerholdige produkter, sukkerfri produkter, mellemhandel og afsætning fra seks eller flere detailudsalg.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Sukker
  • Definition: Sukkerfri produkter
  • Definition: Mellemhandel
  • Definition: Afsætning fra seks eller flere detailudsalg.

Definition: Sukker

Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Følgende er eksempler på mono- og disaccharider:

  • Glucose (druesukker, dextrose)
  • Fruktose (frugtsukker)
  • Sucrose (sakkarose, "almindeligt sukker")
  • Maltose
  • Laktose.

Listen er ikke udtømmende.

Definition: Sukkerfri produkter

Produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 gram, anses som sukkerfri produkter. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, anses produktet som sukkerfrit.

Eksempel

Tyggegummi som er sødet med fx Sorbitol anses som sukkerfrit.

Produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke er tilsat mere end 0,5 g sukker pr. 100 gram, eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber anses desuden som sukkerfri produkter.

Definition: Mellemhandel

Ved registreringsberettiget mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende af chokolade- og sukkervarer, som virksomheden har modtaget fra en anden registreret virksomhed eller indført fra udlandet. Detailhandleres salg til restaurationer og lignende betragtes ikke som mellemhandel, der giver ret til registrering.

Andelsforeninger og andre foreninger, der fremstiller og fordeler varer, sidestilles med erhvervsvirksomheder.

Definition: Afsætning fra seks eller flere detailudsalg

Virksomheder, der ikke driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, men som ejer mindst seks detailudsalg, hvorfra der sælges chokolade- og sukkervarer, kan anses som mellemhandler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.